Gadir Sayfası

 

 

Ana Sayfa

 

 

TÜRKİYE ALEVİ İSLAM EHLİBEYT MECLİSİ KURULDU


(Arap Alevi İnanç Meclisi)

Basına ve kamuoyuna

...

Modern dünyanın dayatmaları ve kentleşmenin helak edici etkisi kültürümüzü kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bunun yanı sıra hakkımızda gerçek olmayan, iftira dolu haksız yayın ve açıklamalar sayılamayacak kadar çoktur. Ancak, bir yandan toplumumuzu hakkıyla eğitecek, diğer yandan saldırılara cevap verecek, verdiği cevap ciddiye alınacak, tüm camiayı temsil eden bir kurumumuz maalesef bulunmamaktadır.

Arap Alevi camiasını temsil ettikleri iddiasıyla pek çok vakıf, dernek ve kişi ortaya çıkmış, bunların pek çoğu tasarrufları ve yaptıkları mesnetsiz açıklamalarla, camiamıza çok büyük zarar vermiştir.

Öte yandan, Arap Alevi toplumunda doğmuş olup da kime hizmet ettiği belli olmayan bazı kişiler, toplum için cihat eden bazı inanç önderlerimize yönelik küçük düşürme kampanyaları yürütmekte ve inanç önderlerimizi itibarsızlaştırarak hem toplumumuzu diğer toplumlar karşısında küçük düşürmekte hem de camiamız insanlarının bir kısmını kendi itikatlarından soğutarak, yeni arayışlara girmelerine neden olmaktadır.

Yetkisiz kişilerin yayınlamış olduğu, inanç ve kültürümüzle gerçekte alakalı olmayan makaleler ve kitaplar ise toplumda iyice kafa karışıklığına neden olmakta, toplum her gün kendini biraz daha çaresiz hissetmektedir.

Şüphesiz Arap Aleviler başıboş bir toplum değildir. Ancak kendi bölgelerinde atalarından aldıkları öğretiyi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için bireysel olarak mücadele veren inanç önderlerimizin çabaları, kentleşme nedeniyle artık toplumun her kesimini kucaklayamamaktadır.

Samandağ'dan Mersin'e kadar Arap Alevi inanç önderleri ile yapılan sayısız görüşmede, Arap Alevi toplumunu hakkıyla temsil edecek bir meclis oluşturulmasının gerekliliği konusunda mutabakat olduğu gözlenmiştir.

Toplumun ve inanç önderlerinin bu mutabakatı üzerine, Arap Alevi camiasını inanç yönünden temsil edecek bir merci oluşturmak amacıyla yapılan çağrı sonucu yaklaşık 150 Arap Alevi İnanç Önderi, 6 Temmuz 2017 tarihinde Mersin'de toplanmış ve "Türkiye Alevi İslam Ehlibeyt İnanç Meclisi" kısaca "Alim" unvanı altında inanç meclisini kurmuştur.

Meclisimiz tamamen Ehlibeyt (a.s.) öğretisini esas alan bir meclistir. Öğretinin ve gidilecek yolun son derece net ve tartışmasız olmasından dolayı meclisimiz son derece hızlı ve kolay kurulmuştur.

Meclis zaten var olan, izlenecek yol açısından yüzyılların mutabakatı içerisinde kendi bölgelerinde hizmet veren inanç önderlerinin gönüllülük esasına dayanılarak bir araya getirilmesinden başka bir şey değildir.

Şu an geçici olarak kurulan bu meclis, Ekim ayı içerisinde Samandağ'da yapılacak olan toplantıyla kurullarını belirleyecek ve kesin olarak görevine başlayacaktır.

Türkiye Alevi İslam Ehlibeyt İnanç Meclisi olarak bu gün burada şunu ilan ediyoruz.

Meclisimiz Türkiye Cumhuriyeti anayasasına bağlı, siyasetten tamamen uzak Arap Alevi camiasını sadece inanç yönünden temsil eden bir meclistir.

Meclisin çalışma esaslarının kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Ehlibeyt'ten (a.s.) bizlere intikal ede dini usuller ve uygulamalardır.

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Türkiye Alevi İslam Ehlibeyt İnanç Meclisi