ŞAH HATAYİ

 

ARSLAN ALİ ‘DİR

Mürebbinin, musahibin aşkına
Gönlüme , gözüme düşen Ali’ dir
Yüreğim yaralı ,yaralar başlı
Ezelden seven ,Ali ‘dir

Ali ‘dir dünyaya edayı veren
Ali ‘ dir sofiye sevdayı veren
Ali ‘dir yezid ‘e kavgayı veren
Hakka’a vasil olan Merdan Ali ‘dir

Mihr –i yar’ı devlerin savaşinda
Kendine bend etti on beş yaşında
Üç yüz yıldan sonra yedi yaşında
İfrit ‘in bendini çözen Ali ‘dir

Yedinci felekte arslan görünen
Hatemin ağzına veren , sır eden
Gelip Kırklar ile cemde bulunan
Cümlesine Serdar olan Ali ‘dir

Ali ‘dir cesetini kendisi yuyan
Yuyup kefeniyle tabuta koyan
Ali ‘dir devesini kendisi yeden
Hak ile Hak olan Arslan Ali ‘dir

Ya Allah ,dedi Düldül ‘e bindi
İşaret edince gün geri döndü
Yetmiş bin kafir de hep dine geldi
Öğlenin vaktında eren Ali ‘dir

Yıldırım gibidir zülfikar yüzü
İmam Hüseyin ‘dir Ali ‘nin sözü
Zülfikar çekicek ,Necef denizi
Hikmetle kanayıp çoşan Ali ‘dir

ŞAH HATAYI ‘m eydür, dert ile ahı
Diline virt etti ol gani Şah’ı
Lamekan ilinin hem padişahı
Müminlere Yezdan olan Ali ‘dir
BEKTAŞİ GÜLLERİ
1973 BASIM