Mevla Ali

 

İmân Ali, irfân Ali

Ruhlardaki tûfan Ali

Âlemlere hikmet, ilim

Veren nâtık Kur'ân Ali

 

Aynullahtır, yedullahtır

Kur'ân'daki hablullatır

Onu tanıyanlar ancak

Bir Resûl, bir de Allah'tır

 

Hakk'ın dili Hakk'ın eli

Esedullah Mevlâ Ali

Onun eli, dili ile

Kırıldı kafirin beli

 

Ey urvet-ul vuskâ Ali

Ey şâfi-i ukbâ Ali

Mahşer günü sahip livâ

Mevla Ali Mevla Ali

 

Sensin hedef, sensin şeref

Hakikat besleyen sedef

Seni tanımadı alem

Eder ilelebed esef

 

Kur'ân'ın lisânı Ali

Sırların beyânı Ali

Zehrâ'ya eş ancak odur

Peygamber'in canı Ali

 

Amellere mizân Ali

Hak bâtıla furkân Ali

Mu'minler sahifesinin

Başındaki ünvân Ali

 

Ey sâkiy-i Kevser Ali

Ey şâfi-i mahşer Ali

Hem dünya hem de ukbâda

Âlemlere server Ali

 

Zâlimlere feryad Ali

Mazlûmlara imdad Ali

Hak'tan gayri her kayıttan

Bağlılıktan azâd Ali

 

Emir-ül mü'minîn Ali

İmâm-ül muttakîn Ali

Hem mu'min, hem imân Ali

Hem dindâr hem de din Ali

 

"Lâ fetâ" mülküne sultân

"Hel etâ" tacına şâyân

Hakkın en büyük âyeti

Odur gerçeklere burhân

 

Ali deniz, damlayız biz

Ali güneş biz zerreyiz

Ali lütuf gözü ile

Baksa damla olur deniz

 

 

Ali sâdık, Ali âşık

Ali gerçeklere nâtık

Velâyete, imâmete

Ali ancak, Ali lâyık

 

Fâtıma'nın eşi Ali

Ahmed'in kardeşi Ali

Velâyet semâlarının

Sönmeyen güneşi Ali

 

Ali'dir ruhlar tabîbi

Ali aşıklar habîbi

Ali'den pay almayanın

Cennetten olmaz nasîbi

 

Ali meydanlar aslanı

Ali dillerin destânı

Hayranıdır onun âlem

Hem dostları hem düşmanı

 

Aşıkların cem'ine yâr

Gönül diyârına bahâr

Her zerre bağrını yarsan

Ali'den bir nişâne var

 

Ancak Ali'ye inâyet

Oldu Hak'tan bu saâdet

Hakk'ın evinde velâdet

Hakk'ın evinde şehâdet

 

Ali kâinâtın tâcı

Ali insanlık mirâcı

Hem dünya hem de ukbâda

Herkes Ali'nin muhtacı

 

Dünya bir gün sona erir

İnsanlar mahşere gelir

İşte o gün bütün dünya

Ali'nin kadrini bilir

 

Ali, Ali, Mevlâ Ali

Canlar sana fedâ Ali

Gelmişiz kapına Mevlâ

Hâcetleri eyle revâ

     

            Musa Aydın

         1413 H. / 1993