Yahudilerin HZ. ALİ (AS)’ye Soruları :


Y
ahudi hahamları Hz. Ali'ye dediler ki:


Bize şunlardan heber ver:

 

Göklerden büyük olan, yeryüzünden geniş olan, ateşten daha yakıcı olan, rüzgardan daha süratli olan, deniz ve ondan daha zengin olan, taştan daha katı olan, bizim görüp ALLAH’ın görmek istemediği, yanlız ALLAH için olan, bizim ile ALLAH arasında olan şey nedir?


Beygir kişnediğinde, deve ve sığır bağırdığında, merkep anırdığında, koyun melediğinde, köpek havladığında, tilki bağırdığında, kedi miyavladığında ,aslan kükrediğinde, kartalın ve karganın bağırmalarında, güvercinin ötmesinde, kurbağanın bağırmasında, diğer kuşların ötmelerinde, horozun ötmesinde, tavuğun bağırmasında, ateşin  kıvılcımlaşıp parlamasında, rüzgarın esmesinde, suyun akmasında, yerin yeşermesinde, göğün bulutlanmasında, denizin dalgalanmasında, güneşin ışık vermesinde ve ayın parlak olmasında sebep nedir? Bunlardan ve Hz. Muhammed (saa)’in kaç ismi olduğunu, Kur'an’a niçin  kur'an dendiğini, insan kıyafetlerinden çıkanların kaç tane olduklarını, niçin insan şeklinden hayvan şekline çevrildiklerini bize söyle.

 

Eğer bunlara cevap verebilirsen, senin hak din üzere olduğunu ikrar ve itiraf ederiz. Eğer cevap veremezsen senin batıl üzere bulunduğuna karar veririz.


Hz. ALİ (Kv) onlara şöyle cevap verdi: Bende ilimden altmış kapı vardır. O kapıların her biri bin denk kapıya muhtaçtır. Bana isteklerinizi sorun, cevabını alırsınız. Çünkü sizin sorularınıza cevep vermek benim için kolaydır. ''Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil, azim '' (Güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah’tan gelir) der ve şöyle cevap verir:


        Gökten büyük olan ALLAHÜ TEALA'YA karşı yalan söyleyip iftira etmektir. Yeryüzünden geniş olan hak olandır. Ateşten daha fazla yakıcı olan, bütün dünya malını toplamaya haris olan kalptir. Rüzgardan daha süratli olan, mazlumun bedduasıdır. Denizden daha zengin olan kanaatkar olan kalptir. Taştan daha katı olan, facir ve fasık olan kalptir. Bizim görüp ALLAH'IN görmek istemediği kafirin yüzü ve amelidir. Yalnız ALLAH için olan, ruhtur. Yalnız bizim için olan şey de kendi amelimizdir. Bizimle ALLAH arasında olan ise, bizden dua,  ALLAH’tan da kabul etmektir.


Atlar ''Ey ALLAH’ımız, müslümanları aziz, kafirleri zelil kıl'' der.

 

Deve ise:''Yiyeceği olmayıp suküt eden, nasıl suküt eder diye hayret ediyorum.'' der.

 

Sığır ise''Ey gafil, meşgul olman için sana ölüm yeter. Ey gafil, az bir zaman sonra gidicisin. Ey gafil, ahiret'e gönderdiğin herşey meydana konacaktır. Ey gafil, yapmış olduğun her şeyle yarın karşılaşacaksın'' der.

 

Merkep (eşek)  ise ''Ey ALLAHIM, noksan tartana ve onun kazancına lanet et'' der.

 

Koyun ''Ey ölüm, ne kadar acı, ne kadar korkunç ne kadar istenmez bir şeysin, ey adem oğlu, ne kadar gaflet içindesin, seni böyle gaflete düşüren nedir'' der.

 

Köpek ise ''Ey  ALLAHIM, ben herşeyden mahrumum. Bana  merhamet edene sen merhamet et'' der.

 

Tilki ise:''Ey rızıkları taksim eden, taksimde bana verdiğine beni kanaatkar kıl''der.

 

Kedi ise tevrattan on ayet okur.


Arslan:''Ey katı kayaların kendisine boyun eğdiği yüce Allahım, beni gece gündüz sana isyan edenlere musallat kıl.'' der.

 

Kartal ise: ''Dilediğin kadar yaşa, çünkü sen muhakkak öleceksin, dilediğin kadar
mal topla, çünkü onu mutlaka terk edeceksin, dilediğini sev, çünkü sen ondan mutlaka ayrılacaksın.'' der.

 

Karga ise: ''Ey ümmetler topluluğu, nimetlerin zail olmasından sakının. Ey  ümmetler topluluğu azabın gelmesinden korunun.'' der.

 

Hid'e adındaki kuş ise: ''İnsanlardan uzak kalmak akıllı olan kimse için ünsiyettir.'' der.

 

Güvercin: ''Sizi ziyaret etmeyenleri ziyaret ediniz, size zulmedenleri af ediniz, size bir şey vermeyene veriniz. Sizinle  dargın olanla konuşun ki cennet sizin meskeniniz olsun.'' der.

 

Kurbağa da:''Denizde olanların kendisini tesbih ettiği ALLAH noksan sıfatlardan münezzehtir. Dağ başında bulunanların kendisini tesbih ettiği ALLAH'ı TESBİH ederim. Sahralarda bulunanların, dudak ve dil sahipleri olanların tesbih ettikleri ALLAH'ı tesbih
ederim.'' der.

 

Hüdhüd: ''Ey rabbim! kendime zulmettim, beni bağışla. Çünkü günahları bağışlayan ancak sensin.'' der.

 

Diğer kuşlardan bazıları: ''RAHMAN olan ALLAH arşın üstünün sahibidir. Bütün mülk onundur'' der.

 

Bazısı ise ''Ey ALLAH'IM, HAZRET-İ MUHAMMED'e (S.A.V) buğz edene lanet et.'' derler.

 

Serçe ise şöyle der: ''Ey gizli konuşulanları bilen, hastalık ve belaların kaşifi olan ALLAH'IM, beni zekatını vermeyenlerin ekinlerine musallat kıl.''der.

 

Bülbül: ''ALLAH'ın nimetine şükrettim. Çünkü o bana dünyada bir hurmayı yeterli kıldı'' der.

 

Horoz ise: ''SUBBUH, KUDDÜS, RABBÜL-MELAİKETİ VER-RUH. / Ey gafiller, ALLAH'I ZİKR ediniz'' der. 


Tavuk ise: ''Ey ALLAH'ım, sen haksın, senin va'din de haktır.''der.

 

Ateş ise ''Ey ALLAH’IM,  cehennem ateşinden sana sığınırım.'' diye ALLAH'a niyazda bulunur.