Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim, Ali de onun dilidir” (İhkak’ul-Hak, 6/46)

 

 

Mizan’ul Hikmet

 

 

1. Cilt

 

Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ

 

Çeviri

Kadri ÇELİK

 

Tatbik

Nuri DÖNMEZ

 

 

E-Kitap:  http://kitab.nur-az.com/tr  -  http://gadir.free.fr

 


İçindekiler

 

Çeviren’in Notu............................................................................ 3

Bir Hatırlatma............................................................................... 5

Yazarın Önsözü............................................................................ 5

1. Bölüm........................................................................................ 5

Fedakarlığın Fazileti..................................................................... 5

2. Bölüm........................................................................................ 5

Fedakarlığın Ahlaki Yüceliklerdeki Rolü..................................... 5

3. Bölüm........................................................................................ 5

Fedakarların Fazileti..................................................................... 5

4. Bölüm........................................................................................ 5

Fedakarlık Makamı....................................................................... 5

5. Bölüm........................................................................................ 5

Islah Edicilerin Sevabı.................................................................. 5

6. Bölüm........................................................................................ 5

Ahiret Sevabı................................................................................ 5

7. Bölüm........................................................................................ 5

Azim Sevap................................................................................... 5

8. Bölüm........................................................................................ 5

Büyük Sevab.................................................................................. 5

9. Bölüm........................................................................................ 5

Yüce Sevab.................................................................................... 5

10. Bölüm...................................................................................... 5

Tükenmeyen Sevab....................................................................... 5

11. Bölüm...................................................................................... 5

İki Kat Sevab................................................................................ 5

12. Bölüm...................................................................................... 5

Kiralamak...................................................................................... 5

13. Bölüm...................................................................................... 5

Kendini Kiraya Vermenin Çirkinliği........................................... 5

14. Bölüm...................................................................................... 5

Kiralamada Komisyonculuk........................................................ 5

15. Bölüm...................................................................................... 5

İşçiye Zulüm Etmek...................................................................... 5

16. Bölüm...................................................................................... 5

Ücreti Bildirmek........................................................................... 5

17. Bölüm...................................................................................... 5

Ücret Vermenin Adabı................................................................. 5

18. Bölüm...................................................................................... 5

İmam Ümmetin İşçisidir.............................................................. 5

19. Bölüm...................................................................................... 5

Ecel................................................................................................ 5

20. Bölüm...................................................................................... 5

Ecel Sağlam Bir Kaledir............................................................... 5

21. Bölüm...................................................................................... 5

Her Şeyin Bir Eceli Vardır........................................................... 5

22. Bölüm...................................................................................... 5

Her Ümmetin Bir Eceli Vardır.................................................... 5

23. Bölüm...................................................................................... 5

Belirli ve Belirsiz Ecel................................................................... 5

24. Bölüm...................................................................................... 5

Belirsiz Eceli Uzaklaştıran Şey...................................................... 5

25. Bölüm...................................................................................... 5

Ahiret............................................................................................ 5

26. Bölüm...................................................................................... 5

Ahiret İşlerinin Büyüklüğü........................................................... 5

27. Bölüm...................................................................................... 5

Ahiret Kalıcı Yurttur.................................................................... 5

28. Bölüm...................................................................................... 5

Ahiret Hayat Yurdudur................................................................ 5

29. Bölüm...................................................................................... 5

Ahiretin Üstünlüğü....................................................................... 5

30. Bölüm...................................................................................... 5

Ahireti Hatırlama.......................................................................... 5

31. Bölüm...................................................................................... 5

Ahiret İçin Çalışmak..................................................................... 5

32. Bölüm...................................................................................... 5

Ahirete Önem Vermek................................................................. 5

33. Bölüm...................................................................................... 5

Ahiret Ehlinin Sıfatı..................................................................... 5

34. Bölüm...................................................................................... 5

Mümin Müminin Kardeşidir........................................................ 5

35. Bölüm...................................................................................... 5

Gerçek Kardeşler.......................................................................... 5

36. Bölüm...................................................................................... 5

Kardeş Sevgisi............................................................................... 5

37. Bölüm...................................................................................... 5

Sevgiyi Kalıcı Kılan Şeyler............................................................ 5

38. Bölüm...................................................................................... 5

Allah İçin Kardeşlik..................................................................... 5

39. Bölüm...................................................................................... 5

Dünya İçin Kardeşlik................................................................... 5

40. Bölüm...................................................................................... 5

Dini Kardeşlik ve Dostluk........................................................... 5

41. Bölüm...................................................................................... 5

Kardeşliği Yok Eden Şeyler......................................................... 5

42. Bölüm...................................................................................... 5

Kardeşine Sevgisini İlan Etmek................................................... 5

43. Bölüm...................................................................................... 5

(Din) Kardeşini Sevmek Onun da Seni Sevdiğinin..................... 5

Bir Göstergesidir.......................................................................... 5

44. Bölüm...................................................................................... 5

Kardeşlerle İlişkisini Koparmak.................................................. 5

45. Bölüm...................................................................................... 5

Kardeşlerle İlişki Kurmak............................................................ 5

46. Bölüm...................................................................................... 5

Kardeş Çeşitleri............................................................................ 5

47. Bölüm...................................................................................... 5

Güvenilir Kardeş.......................................................................... 5

48. Bölüm...................................................................................... 5

Bazı Kardeşliklerin Yasaklanışı.................................................... 5

49. Bölüm...................................................................................... 5

Eski Kardeşlikleri Sürdürmeye Çalışmak..................................... 5

50. Bölüm...................................................................................... 5

Gerçek Kardeşlik.......................................................................... 5

51. Bölüm...................................................................................... 5

Kardeş Seçimi............................................................................... 5

52. Bölüm...................................................................................... 5

Kardeşin Sürçmelerine Tahammül Etmek.................................. 5

53. Bölüm...................................................................................... 5

Kardeşlerin En Hayırlısı............................................................... 5

54. Bölüm...................................................................................... 5

Kamil Kardeş................................................................................ 5

55. Bölüm...................................................................................... 5

Kardeşlerin En Kötüsü................................................................ 5

56. Bölüm...................................................................................... 5

Kardeşleri Denemek..................................................................... 5

57. Bölüm...................................................................................... 5

Kardeşlere Yol Göstermek.......................................................... 5

58. Bölüm...................................................................................... 5

Kardeşlere İkram ve Saygı............................................................ 5

59. Bölüm...................................................................................... 5

Kardeşlerin İhtiyacını Gidermek................................................. 5

60. Bölüm...................................................................................... 5

Kardeşlik Adabı............................................................................ 5

61. Bölüm...................................................................................... 5

Edeb.............................................................................................. 5

62. Bölüm...................................................................................... 5

Edep Soy Şerafetidir..................................................................... 5

63. Bölüm...................................................................................... 5

Edeb Elbisesi................................................................................ 5

64. Bölüm...................................................................................... 5

Kötü Edep.................................................................................... 5

65. Bölüm...................................................................................... 5

Edep ve Akıl................................................................................. 5

66. Bölüm...................................................................................... 5

Nefsi Terbiye Etmek.................................................................... 5

67. Bölüm...................................................................................... 5

Edebin Getirdikleri...................................................................... 5

68. Bölüm...................................................................................... 5

Edebin Tefsiri............................................................................... 5

69. Bölüm...................................................................................... 5

En Üstün Edep............................................................................. 5

70. Bölüm...................................................................................... 5

Çocuğu Terbiye Etmeye Teşvik................................................... 5

71. Bölüm...................................................................................... 5

Nasıl Terbiye Edileceği Hususunda............................................. 5

72. Bölüm...................................................................................... 5

Terbiyede Riayet Edilmesi Gereken Hususlar............................. 5

73. Bölüm...................................................................................... 5

Peygamber’in Allah Vesilesiyle Terbiye Oluşu............................ 5

74. Bölüm...................................................................................... 5

Allah’ın Edebi İle Edeplenmek................................................... 5

75. Bölüm...................................................................................... 5

Allah’ın Terbiyesi.......................................................................... 5

76. Bölüm...................................................................................... 5

Ezan.............................................................................................. 5

77. Bölüm...................................................................................... 5

Müezzin......................................................................................... 5

78. Bölüm...................................................................................... 5

Ezanın Tefsiri............................................................................... 5

79. Bölüm...................................................................................... 5

Bebeğinin Kulağına Ezan Okumaya Teşvik................................ 5

80. Bölüm...................................................................................... 5

Eziyet Etmek................................................................................. 5

81. Bölüm...................................................................................... 5

Mümine Eziyet Etmek.................................................................. 5

82. Bölüm...................................................................................... 5

Eziyetten Çekinmek...................................................................... 5

83. Bölüm...................................................................................... 5

Allah Yolunda Eziyetlere Sabretmek........................................... 5

84. Bölüm...................................................................................... 5

Hicri Takvimin Başlangıcı............................................................ 5

85. Bölüm...................................................................................... 5

Yeryüzünün Hükümleri................................................................ 5

86. Bölüm...................................................................................... 5

Her Kim Bir Toprağı İhya Ederse Onundur.............................. 5

87. Bölüm...................................................................................... 5

Dirileri Öldürmek......................................................................... 5

88. Bölümü.................................................................................... 5

Esarete Teslim Olmak Caiz Değildir........................................... 5

89. Bölüm...................................................................................... 5

Esire İhsanda Bulunmak.............................................................. 5

90. Bölüm...................................................................................... 5

Örnek............................................................................................ 5

91. Bölüm...................................................................................... 5

Her Şey Mutlaktır.......................................................................... 5

92. Bölüm...................................................................................... 5

Her Şey Temizdir.......................................................................... 5

93. Bölüm...................................................................................... 5

Yakin, Şek İle Bozulmaz............................................................... 5

94. Bölüm...................................................................................... 5

Allah’ın Galabe Çaldığı Hususlar................................................. 5

95. Bölüm...................................................................................... 5

Allah’ın Gizlediği Şey................................................................... 5

96. Bölüm...................................................................................... 5

Farklı Temel Hükümler................................................................ 5

97. Bölüm...................................................................................... 5

Afetler........................................................................................... 5

98. Bölüm...................................................................................... 5

Az Yemek...................................................................................... 5

99. Bölüm...................................................................................... 5

Çok Yemek................................................................................... 5

100: Bölüm.................................................................................... 5

Ölçülü Yemek ve Ölçülü Yemenin Sıhhatteki Rolü.................... 5

101. Bölüm.................................................................................... 5

Çok Yemenin Zararları................................................................ 5

102. Bölüm.................................................................................... 5

Aşırı Yemek Takvayı Yok Eder................................................... 5

103. Bölüm.................................................................................... 5

Açlık.............................................................................................. 5

104. Bölüm.................................................................................... 5

Açlığın Etkileri.............................................................................. 5

105. Bölüm.................................................................................... 5

Yemekte Ölçü............................................................................... 5

106. Bölüm.................................................................................... 5

Sofra Adabı................................................................................... 5

107. Bölüm.................................................................................... 5

Ülfet.............................................................................................. 5

108. Bölüm.................................................................................... 5

Başkalarıyla Ünsiyet ve Ülfet Edinmeyen Kimsede.................... 5

Hayır Yoktur................................................................................. 5

109. Bölüm.................................................................................... 5

Allah.............................................................................................. 5

110. Bölüm.................................................................................... 5

Yöneticiliğin Gereği..................................................................... 5

111. Bölüm.................................................................................... 5

Kötülerin Hakimiyeti (Yöneticiliği)............................................. 5

112. Bölüm.................................................................................... 5

Hükümetin Değeri........................................................................ 5

113. Bölüm.................................................................................... 5

Emel Rahmettir............................................................................ 5

114. Bölüm.................................................................................... 5

Arzular Bitmez.............................................................................. 5

115. Bölüm.................................................................................... 5

Boş Arzulardan Sakındırmak....................................................... 5

116. Bölüm.................................................................................... 5

Arzu ve Ecel.................................................................................. 5

117. Bölüm.................................................................................... 5

Uzun Emellerin Neticeleri............................................................ 5

118. Bölüm.................................................................................... 5

Kısa Arzular.................................................................................. 5

119. Bölüm.................................................................................... 5

Allah’tan Gayrisine Ümit Bağlamaktan Sakındırmak................. 5

120 Bölüm..................................................................................... 5

İslam Ümmetinin Konumu.......................................................... 5

121. Bölüm.................................................................................... 5

Ümmetin İyileri............................................................................. 5

122. Bölüm.................................................................................... 5

Orta Ümmet.................................................................................. 5

123. Bölüm.................................................................................... 5

Ümmeti En Hayırlı Kılan Şeyler.................................................. 5

124. Bölüm.................................................................................... 5

Ahirette İslam Ümmetinin Makamı............................................. 5

125. Bölüm.................................................................................... 5

İslam Ümmetinin Kıyam Edenleri............................................... 5

126. Bölüm.................................................................................... 5

Milletlerin İslam Aleyhine Saldırıya Geçişi.................................. 5

127. Bölüm.................................................................................... 5

Peygamberin Ümmeti Hakkındaki Endişesi (1).......................... 5

128. Bölüm.................................................................................... 5

Peygamberin Ümmeti Hakkındaki Endişesi (2).......................... 5

129. Bölüm.................................................................................... 5

Peygamberin Ümmeti Hakkındaki Endişesi (3).......................... 5

130. Bölüm.................................................................................... 5

İmamet.......................................................................................... 5

131. Bölüm.................................................................................... 5

İmamet Dinin Tamamlayıcısıdır.................................................. 5

132. Bölüm.................................................................................... 5

İmamet İslam’ın Esasıdır.............................................................. 5

133. Bölüm.................................................................................... 5

İmamet Tüm Hayırların Temelidir............................................... 5

134. Bölüm.................................................................................... 5