Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim, Ali de onun dilidir” (İhkak’ul-Hak, 6/46)

 

 

 

Mizan’ul Hikmet

 

 

2. Cilt

 

Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ

 

Çeviri

 

Kadri ÇELİK

 

Tatbik

 

Nuri DÖNMEZ

 

E-Kitap:  http://kitab.nur-az.com/tr  -  http://gadir.free.fr

 

 


İçindekiler

 

 

358. Bölüm.. 5

Basiret 5

359 Bölüm.. 5

İnsanların en Basiretlisi 5

360. Bölüm.. 8

Batıl 8

361. Bölüm.. 9

Hakkı Batıldan Ayrıt Etmek. 9

362. Bölüm.. 9

Hak ve Batılın Birbirine Karışması 9

363. Bölüm.. 10

Batılın Hak Olduğuna Yakin Etmemek. 10

364. Bölüm.. 12

Allah Nezdinde Buğz Edilenler. 12

365. Bölüm.. 13

Allah Nezdinde En Nefret Edilen Kimse. 13

366. Bölüm.. 15

Resulullah’ın (s.a.a) İnsanlardan. 15

En Çok Nefret Ettiği Kimse. 15

367. Bölüm.. 15

Allah’ın En Çok Nefret Ettiği Ahlak. 15

368. Bölüm.. 16

Allah’ın Nefret Ettiği Ameller. 16

369. Bölüm.. 16

Allah’ın En Çok Nefret Ettiği Amel 16

370. Bölüm.. 16

Allah’ın En Çok Nefret Ettiği Yerler. 16

371. Bölüm.. 16

Nefret ve Düşmanlık. 16

373. Bölüm.. 22

Zorba İsyankar. 22

374. Bölüm.. 23

Müslüman Zorbalar ile Savaşmak. 23

375. Bölüm.. 24

İslam Topraklarında İmam Aleyhine. 24

İsyan Edenler İle Savaşılması 24

376. Bölüm.. 24

Zorbalara Karşı Savaş Başlatılabilir

377. Bölüm.. 25

Bir Grup Oldukları Taktirde Zorba İsyancıların Esirlerinin Öldürülmesinin Caiz Oluşu. 25

378. Bölüm.. 25

Müslümanların İmamına Açıkça Düşmanlık Eden Kimsenin Öldürülmesinin Caiz Oluşu. 25

379. Bölüm.. 28

Allah Korkusundan Ağlamak. 28

380. Bölüm.. 29

Kendi Haline Ağlamak. 29

381. Bölüm.. 29

Gözlerin Kuruması 29

382. Bölüm.. 32

Temiz Şehir. 32

384. Bölüm.. 32

En Hayırlı Şehirler. 32

385. Bölüm.. 32

Her Şehir Halkının İhtiyaç Duyduğu Şey. 32

386. Bölüm.. 34

Belagat 34

387. Bölüm.. 34

En Beliğ (Belagatlı) Söz. 34

388. Bölüm.. 35

Belagattan Üstün Şey. 35

389. Bölüm.. 35

Ağız Burun Bükerek Konuşmak. 35

390. Bölüm.. 35

Belagat İle İlgili 35

391. Bölüm.. 35

Hak Tercümanları 35

392. Bölüm.. 35

Tebliğcinin Özellikleri 35

393. Bölüm.. 37

Buluğa Ermek. 37

394. Bölüm.. 39

Aptallık. 39

395. Bölüm.. 42

İmtihan. 42

396. Bölüm.. 42

İmtihan Felsefesi 42

397. Bölüm.. 45

Müminin İmtihanının Zorluğu. 45

398. Bölüm.. 46

Müminin Çeşitli Belalarla İmtihan Edilmesi 46

399. Bölüm.. 47

Kötü Amellerin Belalardaki Rolü. 47

400. Bölüm.. 47

Belaya Düçar Olmayan. 47

Allah İndinde En Nefret Edilen Kimsedir. 47

401. Bölüm.. 48

Bela Nimeti 48

402. Bölüm.. 49

Mümine Bela Sebebiyle Değer Verilmesi 49

403. Bölüm.. 49

Bela ve Hatırlatma. 49

404. Bölüm.. 51

Günahların Bela Vasıtasıyla Arıtılması 51

405. Bölüm.. 52

Bela Münezzeh Olan Allah’ın Sevgisinin Nişanesidir. 52

406. Bölüm.. 52

Bela İman Miktarıncadır. 52

407. Bölüm.. 53

Bela ve Tekamül 53

408. Bölüm.. 54

Bela Münezzeh Olan Allah’ı Görme Sevgisine Neden Olur. 54

409. Bölüm.. 54

Kulun Belalar Vesilesiyle Ulaştığı Dereceler. 54

410. Bölüm.. 55

Belayı Sevmenin Kınanması 55

411. Bölüm.. 55

Belalarda Müminin Durumu. 55

412. Bölüm.. 55

Müminin Belaya Düçar Olması Kendisi İçin Hayırdır. 55

413. Bölüm.. 56

Kulların En Zor İmtihanı 56

414. Bölüm.. 56

Belaların En Şiddetlisi 56

415. Bölüm.. 57

Zorluktan Sonra Kurtuluş. 57

416. Bölüm.. 57

Bela Anında Dua. 57

417. Bölüm.. 57

Belaya Uğramış Birini Görünce Edilen Dua. 57

418. Bölüm.. 58

Hangi Belaya Düşmüş Kimseye Acımak Gerekir. 58

419. Bölüm.. 60

Bühtan-Suçlama. 60

420. Bölüm.. 60

Suçsuz İnsana Bühtanda Bulunmak. 60

421. Bölüm.. 62

Mübahale-Lanetleşmek. 62

422. Bölüm.. 65

Biat 65

423. Bölüm.. 65

Kadınların Biati 65

424. Bölüm.. 66

Biati Bozmak. 66

425. Bölüm.. 67

Müslümanların İmam Ali (a. s)’a Biatleri 67

426. Bölüm.. 70

Ticaret 70

427. Bölüm.. 70

Ticareti Terk Etmek. 70

428. Bölüm.. 71

Tacir-Tüccar. 71

429. Bölüm.. 71

Ticaretin Adabı 71

430. Bölüm.. 72

Zorda Kalan Kimse İle Muamele Etmek. 72

431. Bölüm.. 72

432. Bölüm.. 73

Bir Şeyi Ölçüp Tartarak Verdiklerinde. 73

Eksik Tutmaktan Sakındırmak. 73

433. Bölüm.. 73

Belli Olmayan Bir şeyi Almanın Mekruh Oluşu. 73

434. Bölüm.. 74

Tüccarı Sadaka Vermeye Teşvik Etmek. 74

435. Bölüm.. 74

Alış Verişi Kolay Tutmak. 74

436. Bölüm.. 74

Sıkı Pazarlığa Teşvik. 74

437. Bölüm.. 75

Çene Çalmaktan Sakınmak. 75

438. Bölüm.. 75

Çene Çalan ve Çene Çalmayan Kimseyi Eşit Tutmak. 75

439. Bölüm.. 75

Mü’minin Mü’minden Kar Etmesi 75

440. Bölüm.. 76

Facir Tüccarlar. 76

441. Bölüm.. 76

Tacirlerin Doğruluğu. 76

442. Bölüm.. 76

Tüccarın Yalancılığı 76

443. Bölüm.. 77

Malını Yeminle Satan Kimse. 77

444. Bölüm.. 77

Ahiret Ticareti 77

445. Bölüm.. 78

Ahiret Tacirinin Allah Nezdindeki Makamı 78

446. Bölüm.. 79

Ticaret Mümini Allah’ın Zikrinden Alıkoymaz. 79

447. Bölüm.. 79

Ticaret ve Din. 79

448. Bölüm.. 82

56. Konu. 83

449. Bölüm.. 84

Töhmet 84

450. Bölüm.. 84

İtham Edilecek Yerlerde Durmakta Sakındırma. 84

451. Bölüm.. 86

Tevbe. 86

452. Bölüm.. 86

Tevbe Edenlerin Makamı 86

453. Bölüm.. 87

Tevbe Edenler. 87

454. Bölüm.. 88

Herkesi Tövbeye Teşvik Etmek. 88

455. Bölüm.. 88

Tevbenin Kabulü. 88

456. Bölüm.. 88

Tevbe Ne Zaman Kabul Edilir?. 88

457. Bölüm.. 89

Pişmanlık Tövbedir. 89

458. Bölüm.. 89

Güzel İtiraf. 89

459. Bölüm.. 89

Tövbenin Dayanakları 89

460. Bölüm.. 89

Boynunda İnsan Hakları Bulunan Kimsenin Tevbesi 89

461. Bölüm.. 89

İmamla Savaşanların Tövbesi 89

462. Bölüm.. 89

Tövbe Çeşitleri 89

463. Bölüm.. 89

Tevbe-i Nasuh. 89

464. Bölüm.. 89

Tövbeyi Ertelemek. 89

465. Bölüm.. 89

Tövbeden Daha Kolay Şey. 89

466. Bölüm.. 89

Allah’ın, Tövbe Edenin Ayıplarını Örtmesi 89

467. Bölüm.. 89

Kötülüklerin İyiliklere Çevrilmesi 89

468. Bölüm.. 89

Allah’a Yemin Etmek. 89

Sa Harfi 89

469. Bölüm.. 89

Sevab. 89

470. Bölüm.. 89

Sevap Meşakkat Miktarıncadır. 89

471. Bölüm.. 89

En Büyük Sevab. 89

472. Bölüm.. 89

İyiliklerin Kat Kat Olması 89

473. Bölüm.. 89

Falan işin Sevabı Olduğunu Duyan Kimse. 89

474. Bölüm.. 89

Kafire Sevab Verilmesi 89

475. Bölüm.. 89

Kaim (a.s) Kıyam Etmeden Önce. 89

Doğu’da Meydana Gelen İslam Devrimi 89

476. Bölüm.. 89

Devrimcilere Katılma Emri 89

477. Bölüm.. 89

Arap Olmayanların Devrimdeki Rolü. 89

478. Bölüm.. 89

Devrim Ne Zaman Olacak?. 89

479. Bölüm.. 89

Devrim Kum Şehrinden Başlayacaktır. 89

480. Bölüm.. 89

İlahi Fıtratı 89

481. Bölüm.. 89

Cebrin Batıl Oluşu. 89

482. Bölüm.. 89

Cebir ve Tefviz Söz Konusu Değildir. 89

483. Bölüm.. 89

Allah İyiliklere Daha Evladır. 89

484. Bölüm.. 89

Cebriye ve Kaderiye. 89

485. Bölüm.. 89

Günahlar Allah’ın Emri ve Meşiyeti İle Değildir. 89

486. Bölüm.. 89

Aziz ve Cebbar. 89

487. Bölüm.. 89

Cebbarlığı Kınama ve Cebbarların Sıfatı 89

488. Bölüm.. 89

Cebbarların Kötü Sonu. 89

489. Bölüm.. 89

Korkaklık-Ödleklik. 89

490. Bölüm.. 89

Ödlekliğin Anlamı 89

491. Bölüm.. 89

Ödlek ve Savaş. 89

492. Bölüm.. 89

Kınanmış Mücadele. 89

493. Bölüm.. 89

Güzel Tartışma

494. Bölüm.. 89

Tecrübe. 89

495. Bölüm.. 89

Tecrübenin Meyvesi 89

496. Bölüm.. 89

Tecrübe ve Akıl 89

497. Bölüm.. 89

Sabırsızlıktan Sakındırmak. 89

498. Bölüm.. 89

Sabırsızlanan İnsanın Musibetinin İki Kat Oluşu. 89

499. Bölüm.. 89

Sabırsızlanmanın Sevabı Yok Etmedeki Etkisi 89

500. Bölüm.. 89

Sabırsızlığın Mertebeleri 89

501. Bölüm.. 89

Sabırsızlık Göstermemenin Faydası 89

502. Bölüm.. 89

Ceza. 89

503. Bölüm.. 89

Kötülüğün Cezası 89

504. Bölüm.. 89

İyilerin Dünyadaki Mükafatı 89

505. Bölüm.. 89

İyilerin Ahiretteki Mükafatı 89

506. Bölüm.. 89

Suçluların Dünyadaki Cezası 89

507. Bölüm.. 89

Suçluların Ahiretteki Cezası 89

508. Bölüm.. 89

Cizye. 89

68. Konu. 89

509. Bölüm.. 89

İnsanların Ayıplarını Araştırmaktan Sakındırmak. 89

510. Bölüm.. 89

İnsanların Dinlerini Araştırmaktan Sakındırmak. 89

511. Bölüm.. 89

Komploları Keşfetmek İçin Araştırmanın Caiz Oluşu. 89

512. Bölüm.. 89

Savaşlarda Araştırma Yapmanın Caiz Oluşu (1). 89

513. Bölüm.. 89

Savaşlarda Araştırma Yapmanın Caiz Oluşu (2). 89

514. Bölüm.. 89

Casusun Hükmü. 89

515. Bölüm.. 89

Zahire Göre Hükmedildiği Yerler. 89

516. Bölüm.. 89

517. Bölüm.. 89

518. Bölüm.. 89

Meclisin Baş Köşesi 89

519. Bölüm.. 89

520. Konu. 89

Meclisler Emanettir (Mukaddestir). 89

521. Bölüm.. 89

Allah’ın Zikredildiği Meclislere Katılmaya Teşvik. 89

522. Bölüm.. 89

Kalkarken Allah-u Teala’yı Zikretmeye Teşvik. 89

523. Bölüm.. 89

Arkadaş. 89

24. Bölüm.. 89

Kiminle Arkadaş Olalım?. 89

525. Bölüm.. 89

Arkadaşlık Hakkı 89

526. Bölüm.. 89

Arkadaşlık Etmenin Doğru Olmadığı Kimse. 89

527. Bölüm.. 89

Allah’ın Eli Cemaat İledir. 89

 

 

528. Bölüm.. 89

Cemaatin Anlamı 89

529. Bölüm.. 89

Ümmetin Sapıklık Üzere Birleşmesi 89

530. Bölüm.. 89

Cuma Günü. 89

531. Bölüm.. 89

Cuma Günü Aileyi Sevindiren Şeylere Teşvik. 89

532. Bölüm.. 89

Cuma Guslü. 89

533. Bölüm.. 89

Cinsel İlişki 89

534. Bölüm.. 89

Allah Güzeldir ve Güzeli Sever. 89

535. Bölüm.. 89

Güzel Yüz. 89

536. Bölüm.. 89

Hayrı Güzel Yüzlülerde Arayın. 89

Saça Değer Vermek. 89

538. Bölüm.. 89

Batın Güzelliği 89

539. Bölüm.. 89

Süslenmek. 89

540. Bölüm.. 89

Cünüplük. 89

541. Bölüm.. 89

Ordu. 89

542. Bölüm.. 89

Allah’ın Ordusu. 89

543. Bölüm.. 89

Allah’ın Ordusunun zaferi 89

544. Bölüm.. 89

Görünmeyen Ordular.

545. Bölüm.. 89

Cennet 89

546. Bölüm.. 89

Cennet Nimetlerinin Azameti 89

547. Bölüm.. 89

Cennet Dışında Hiç Bir Şey. 89

Canlarınızın Kıymeti Olamaz. 89

548. Bölüm.. 89

Cennetin Değeri 89

549. Bölüm.. 89

Cennetin Şartları 89

550. Bölüm.. 89

Cennete Giriş Sebepleri 89

551. Bölüm.. 89

Cennet Hoşnutsuzluklarla Sarılmıştır. 89

552. Bölüm.. 89

Cennet Kimlere Farzdır. 89

553. Bölüm.. 89

Cennet Kime Haramdır. 89

554. Bölüm.. 89

Cennetin Kapıları 89

555. Bölüm.. 89

Cennetin Dereceleri 89

556. Bölüm.. 89

Cennette Özel Dereceler. 89

557. Bölüm.. 89

Cennette En Güzel Nimet 89

558. Bölüm.. 89

Cennet Konaklarının En Düşüğü. 89

559. Bölüm.. 89

Cennetin Yapı Malzemesi 89

560. Bölüm.. 89

Cennettekilerin Sıfatları 89

561. Bölüm.. 89

Benden Cennete İlk Girecek Olanlar. 89

562. Bölüm.. 89

Cennet Ehli 89

563. Bölüm.. 89

Cennet Ehlinin Sıfatı 89

564. Bölüm.. 89

Cennettin Kapsamlılığı 89

565. Bölüm.. 89

Cennetin Hazineleri 89

566. Bölüm.. 89

A’raf. 89

567. Bölüm.. 89

Cennet Müminlerin Ruhundan Boş Kalmaz. 89

568. Bölüm.. 89

Cin. 89

569. Bölüm.. 89

Deliliğin Çeşitleri 89

570. Bölüm.. 89

Gerçek Deli 89

571. Bölüm.. 89

Cihad. 89

572. Bölüm.. 89

Mücahid. 89

573. Bölüm.. 89

Allah Yolunda Cihad Eden İlk Kimse. 89

574. Bölüm.. 89

Mücahitlere Yardım ve Onlara. 89

Eziyet Etmenin Kınanması 89

575. Bölüm.. 89

El Dil ve Kalp ile Cihad Etmeyi Emretmek. 89

576. Bölüm.. 89

Cihada Teşvik. 89

577. Bölüm.. 89

Allah yolunda Silah Taşımanın Fazileti 89

578. Bölüm.. 89

Küfrün İmamlarıyla Savaşı Emretmek. 89

579. Bölüm.. 89

Cihadı Terk Etmek. 89

580. Bölüm.. 89

Cihadın Dalları 89

581. Bölüm.. 89

Sınırları Korumak. 89

582. Bölüm.. 89

Nöbet Beklemenin Fazileti 89

583. Bölüm.. 89

Cennete Zincirlerle Girmek. 89

584. Bölüm.. 89

Cihadın Çeşitleri 89

585. Bölüm.. 89

Nefis İle Cihada Teşvik. 89

586. Bölüm.. 89

Büyük Cihad. 89

587. Bölüm.. 89

Nefisle Cihat Metodu. 89

588. Bölüm.. 89

Cihada Devam Etmek. 89

589. Bölüm.. 89

Cihadın Neticesi 89

590. Bölüm.. 89

Allah’a İtaatte Çaba Göstermek. 89

591. Bölüm.. 89

Allah Yolunda Hakkıyla Cihad Edin. 89

592. Bölüm.. 89

İnsanların En Çok Gayret Göstereni 89

593. Bölüm.. 89

Cihad Ulaşmanın Anahtarıdır. 89

594. Bölüm.. 89

Başarı Çaba İle Birliktedir. 89

595. Bölüm.. 89

Mücahid Kimse Gerçekte Kendisi İçin Cihad Eder. 89

596. Bölüm.. 89

Amelde Kusur Etmek. 89

597. Bölüm.. 89

Cehl 89

598. Bölüm.. 89

Cehalet ve Küfür. 89

599. Bölüm.. 89

İlim ve İman. 89

600. Bölüm.. 89

Cahil 89

601. Bölüm.. 89

Cahilin Ahlakı 89

602. Bölüm.. 89

İnsanların En Cahili 89

603. Bölüm.. 89

Bu Cahillik İçin Yeter. 89

604. Bölüm.. 89

Cehlin Tefsiri 89

605. Bölüm.. 89

Cahil Dost 89

606. Bölüm.. 89

İnsan Bilmediğinin Düşmanıdır. 89

607. Bölüm.. 89

Cehennem.. 89

608. Bölüm.. 89

Cehennem Yakıtı 89

609. Bölüm.. 89

Cehennem Zincirleri ve Prangaları 89

610. Bölüm.. 89

Cehennem Ehlinin Elbiseleri 89

611. Bölüm.. 89

Cehennem Ehlinin Yiyeceği 89

612. Bölüm.. 89

Cehennem Ehlinin İçeceği 89

613. Bölüm.. 89

Cehennemin Kapıları 89

614. Bölüm.. 89

Cehennem Ehlinin Sıfatı 89

615. Bölüm.. 89

Ateşten Kimler Kurtulacak?. 89

616. Bölüm.. 89

Cehenneme İlk Giren Kimse. 89

617. Bölüm.. 89

İnsanlardan Azabı En Hafif Olan Kimse. 89

618. Bölüm.. 89

İnsanlardan Azabı En Şiddetli Olan Kimse. 89

619. Bölüm.. 89

Kibirli İnsanların Vadisi 89

620. Bölüm.. 89

Cehennem Değirmeni 89

621. Bölüm.. 89

Cehennem Azabını Hafifleten Şey. 89

622. Bölüm.. 89

Cehenneme Girecek Kimse. 89

623. Bölüm.. 89

Cehennemde Ebedi Kalacak Kimse. 89

624. Bölüm.. 89

Cehennemde Ebedi Kalanların Durumu. 89

625. Bölüm.. 89

Ateşten Çıkacak Kimseler. 89

626. Bölüm.. 89

Ateşten En Son Çıkacak Kimse. 89

627. Bölüm.. 89

Cehennemde Ebedi Kalış Nedeni 89

628. Bölüm.. 89

Cehennemin Geniş Kapsamlılığı 89

629. Bölüm.. 89

Ahirette Nefsin Makamları 89

630. Bölüm.. 89

Cehennemin Kafirleri Kuşatması 89

631. Bölüm.. 89

Cevap. 89

632. Bölüm.. 89

Bağışlamak. 89

633. Bölüm.. 89

En Üstün Bağış. 89

634. Bölüm.. 89

Eli Açık Olmanın Anlamı 89

635. Bölüm.. 89

Bağışlayan İnsanın Sıfatı 89

636. Bölüm.. 89

Bağış Talep Etmek. 89

637. Bölüm.. 89

Bağışlamak (Çeşitli). 89

638. Bölüm.. 89

Güzel Komşuluk. 89

639. Bölüm.. 89

Güzel Komşuluğun Anlamı 89

640. Bölüm.. 89

Komşunun Eve Öncelikli Oluşu. 89

641. Bölüm.. 89

Kötü Komşu. 89

642. Bölüm.. 89

Komşuya Eziyet Etmek. 89

643. Bölüm.. 89

Komşunun Halini Sormak. 89

644. Bölüm.. 89

Komşu Hakkı 89

645. Bölüm.. 89

Komşuluk Sınırı 89

646. Bölüm.. 89

Allah’ın Komşuları 89

647. Bölüm.. 89

Makam ve Mevki 89

648. Bölüm.. 89

Makam Sevgisi 89

Ha Harfi 89

649. Bölüm.. 89

Sevgi ve Dostluk da Bir Tür Akrabalıktır. 89

650. Bölüm.. 89

Sevgiyi Doğuran Faktörler.

651. Bölüm.. 89

Dostluğa Layık Olmayan. 89

652. Bölüm.. 89

Mustaz’afları Sevmek. 89

653. Bölüm.. 89

Sevgi Tanımaya Engel Olur. 89

654. Bölüm.. 89

Sevgi ve Sıkıntılar. 89

655. Bölüm.. 89

Sevgi Nişanesi 89

656. Bölüm.. 89

Muhabbet (Çeşitli). 89

657. Bölüm.. 89

Müminlerin Allah’ı Şiddetle Sevmesi 89

658. Bölüm.. 89

İman Sevgi ve Nefrettir. 89

659. Bölüm.. 89

Allah Sevgisine Neden Olan Şey. 89

660. Bölüm.. 89

Allah’ın Sevdiği Kimseler. 89

661. Bölüm.. 89

Allah’ın Sevmediği Kimseler. 89

662. Bölüm.. 89

Allah Katında En Sevgili Olan Kimse. 89

663. Bölüm.. 89

Allah’ın Sevdiği Ameller. 89

664. Bölüm.. 89

Allah’ın En Çok Sevdiği Amel 89

665. Bölüm.. 89

Aşıkların İbadeti 89

666. Bölüm.. 89

Allah Kendisini Seveni Sever. 89

667. Bölüm.. 89

Allah Sevgisinin Etkileri 89

668. Bölüm.. 89

Allah Katında Makam Ölçüsü. 89

669. Bölüm.. 89

İnsanın Allah’ı Sevdiğinin Nişanesi 89

670. Bölüm.. 89

Aşıkların Dereceleri 89

671. Bölüm.. 89

En Büyük Makam.. 89

672. Bölüm.. 89

Allah ve Dünya Sevgisi Bir Araya Toplanmaz. 89

673. Bölüm.. 89

İnsanların Kalbine Allah Sevgisini Yerleştirmeye Teşvik. 89

674. Bölüm.. 89

Allah Sevgisi (Çeşitli). 89

675. Bölüm.. 89

676. Bölüm.. 89

Allah İçin Sevgi İzharının Metodu. 89

677. Bölüm.. 89

Peygamber için Sevmek. 89

678. Bölüm.. 89

Ehl-i Beyt (a.s) Sevgisi 89

679. Bölüm.. 89

Ehl-i Beyt’i Sevmekte Şart Olan Şey. 89

680. Bölüm.. 89

Hz. Ali’nin (a.s) Kendisine. 89

Sevgi Gösteren Birine Tutumu. 89

681. Bölüm.. 89

Bela Ehl-i Beyt’i Sevmenin Bir Parçasıdır. 89

682. Bölüm.. 89

İnsan Sevdiği İle Birliktedir. 89

683. Bölüm.. 89

Tutuklanması Caiz Olan Kimse. 89

684. Bölüm.. 89

Kefil Olan Şahsın Kefil Olduğu Kimse. 89

Gelinceye Kadar Hapsedilmesi 89

685. Bölüm.. 89

İdama Mahkum Birinin Kaçmasını 89

Sağlayanın Hapsedilmesi 89

686. Bölüm.. 89

Ebedi Hapse Mahkum Olanlar. 89

687. Bölüm.. 89

Had Uyguladıktan ve Gerçeği 89

Bildikten Sonra Hapsetmek. 89

688. Bölüm.. 89

Mahkum Hakları 89

689. Bölüm.. 89

Sanıkların Hapsedilmesi 89

690. Bölüm.. 89

Amellerin Boşa Çıkması 89

691. Bölüm.. 89

Hicap-Örtü. 89

692. Bölüm.. 89

Peygamber’in (s.a.a) Ahir Zaman Kadınlarının Lakaytlığı Hususundaki Gaybi Haberi 89

İçindekiler. 89

 

 

 

 

 

Ba Harfi

 

Konular:

 

el- Basiret (Basiret)

el-Batıl (Batıl-Doğru Olmayan)

el-Buğz (Buğz-Nefret)

el-Beğy (Zorbalık-İsyankarlık)

el-Baği (Zorba-İsyankar)

el-Buka (Ağlamak)

el-Beled (Beldeler-Şehirler)

el-Belagat (Belagat)

Et-Tebliğ (Tebliğ-Davet)

el-Buluğ (Buluğ-Ergenlik)

el-Beleh (Aptallık)

el-Bela (Bela-İmtihan)

el-Buhtan (Bühtan-Suçlamak)

el-Mubahele (Lanetleşmek)

el-Bey’at (Biat-Sözleşmek)


 

 

39. Konu

 

el-Basiret

Basiret

 

 

 

 

 

 


bak.

F ed-Dünya, 1219. Bölüm, el-Gaflet, 3099. Bölüm; en-Nur, 2959. Bölüm


 

 

 


 

 

 

358. Bölüm

Basiret

 

Kur’an:

“Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, orada olanları akıl edecek kalpleri, işitecek kulakları olsun. Ama gerçek şu ki yalnız gözler kör olmaz, fakat göğüslerde olan kalpler de körleşir.”[1]

“Andolsun ki, cehennem için bir çok cin ve insan yarattık; onların kalpleri vardır ama anlamazlar; gözleri vardır ama görmezler; kulakları vardır ama işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da sapıktırlar. İşte bunlar gafillerdir.”[2]

                                     1730.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Basiret kör olunca göz bakışının faydası yoktur.”[3]

                                     1731.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Basiretini kaybedenin görüşü de bozuk olur.”[4]

                                     1732.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz basiretli insan duyduğunu, düşünen, baktığını, gören, ibretlerden faydalanan, sonra apaçık yolları kat eden, böylece uçurumlara düşmekten kaçınandır.”[5]

                                     1733.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz eğer basiret sahibiyseniz, basiretli kılındınız ve hidayeti kabul ederseniz, hidayete erdirildiniz.”[6]

                                     1734.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Görmek gözle bakmak ile değildir. Zira bazen gözler, sahibine yalan söyler. Ama akıl kendisinden hayır dileyeni aldatmaz.”[7]

                                     1735.  Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kör, gözleri görmeyen kimse değildir. Şüphesiz kör, basireti kör olandır.”[8]

                                     1736.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Gözlerini kaybetmek, basiretini kaybetmekten daha kolaydır.”[9]

                                     1737.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hidayet ile basiret çoğalır.”[10]

 

359 Bölüm

İnsanların En Basiretlisi

 

                                     1738.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İnsanların en basiretlisi ayıplarını gören ve günahlarından elçekendir.”[11]

                                     1739.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bil ki en iyi gören göz bakışlarını iyiliğe doğru açan gözdür. Bil ki en iyi duyan kulak öğüt alan ve kabul eden kulaktır.”[12]40. Konu

 

el-Batıl

Batıl-Doğru Olmayan

 

F el-Bihar, 72/264-265, 115. Bölüm, İstima’ul-Leğvi ve’l-Kizbi ve’l Batıli ve’l-Kısseti

 

 


bak.

F 119. Konu, el-Hak


 

 

 


 

 

360. Bölüm

Batıl

 

Kur’an:

“Allah, hak ve batıl için şöyle misal verir: Köpük uçup gider, insanlara fayda veren ise yerde kalır. Allah bunun gibi daha nice misaller verir.”[13]

“De ki: “Hak geldi, batıl ortadan kalktı. Şüphesiz batıl ortadan kalkmaya mahkumdur.”[14]

“Hakkı batılın başına çarparız ve onun beynini parçalar; böylece batıl ortadan kalkar. Allah'a yakıştırdığınız vasıflardan ötürü yazıklar olsun size!”[15]

“De ki: “Hak geldi; artık batıl ne yeniden başlar, ne de geri gelir.”[16]

“Yoksa senin için Allah'a karşı yalan yere iftira etti mi derler? Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı da yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Doğrusu O, kalplerde olanı bilendir.”[17]

                                     1740.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Batıl en zayıf yardımcıdır.”[18]

                                     1741.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Batıl aldatıcı ve kandırıcıdır.”[19]

                                     1742.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Batıl, üzerine sahiplerinin bindiği ve dizginlerini salıverdiği huysuz at sürüsüdür. Onlar binicilerini götürüp yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşe atarlar.”[20]

                                     1743.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hakka ulaşmayan kimse batıldan nasıl ayrılabilir.”[21]

                                     1744.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Batıl ile amel eden azap ve kınama ile karşılaşır.”[22]

                                     1745.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz böğründen hakkı çıkarmak için batılı yardım.”[23]

                                     1746.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hak cennet yoludur batıl ise ateş yolu. Her yolun üstünde bir davetçi vardır.”[24]

                                     1747.  İmam Ali (a. s), ashabını kınayarak şöyle buyurmuştur: “Batılı tanıdığınız kadar hakkı tanımıyorsunuz. Hakkı yok ettiğiniz gibi batılı yok etmiyorsunuz.”[25]

                                     1748.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim batıla yardım ederse hakka zulüm etmiştir.”[26]

 

361. Bölüm

Hakkı Batıldan Ayırtetmek

 

                                     1749.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz bilin ki hak ve batıl arasında sadece dört parmaklık mesafe vardır. Batıl, “duydum” dediğindir. Hak ise, “gördüm” dediğindir.”[27]

                                     1750.  İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Müminlerin Emirine (a. s), “hak ile batıl arası ne kadardır.” diye sorulunca, “dört parmak” diye cevap verdi ve Mü’minlerin Emiri elini kulağı ile gözü arasına koydu ve şöyle buyurdu: “Gözlerinin gördüğü haktır ve kulaklarının duyduğu ise çoğu batıldır.”[28]

                                     1751.  Muaviye’nin, Rum padişahının kendisinden sorduğu soruları Mü’minlerin Emiri’ne (a.s) sorması için gönderdiği Şamlı adam Hasan b. Ali’ye (a. s), “Hak ve batıl arası ne kadardır?” diye sorunca İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Dört parmaktır. Gözlerinle gördüğün haktır ve kulaklarınla duyduğun çoğu şeyler ise batıldır.”[29]

                                     1752.  İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Her kim kardeşini dinin güvenirliği ve yolun sağlamlığı ile tanırsa insanların onun hakkında söylediği sözlere kulak asmaz. Bilin ki bazen ok atan kimse bir ok atar ve oklar bazen hedefine varmaz. Ama sözün etkisi, her ne kadar yanlış ve batıl olanı ortadan kalksa da devam eder. Allah işitir ve tanıktır. Ey insanlar! Bilin ki hak ve batıl arasında sadece dört parmaklık bir fasıla vardır. Kendisine, bu sözünün anlamı sorulunca İmam (a.s) parmaklarını birleştirerek kulağı ve gözü arasındaki yere koydu ve şöyle buyurdu: “Batıl, “duydum” dediğin şeydir. Hak ise “gördüm” dediğin şeydir.”[30]

 

362. Bölüm

Hak ve Batılın Birbirine Karışması