Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim, Ali de onun dilidir” (İhkak’ul-Hak, 6/46)

 

Mizan’ul Hikmet

 

5. Cilt

 

Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ

 

Çeviri

 

Kadri ÇELİK

 

Tatbik

 

Nuri DÖNMEZ

 

 

E-Kitap:  http://kitab.nur-az.com/tr  -  http://gadir.free.fr

 

 

 

İçindekiler

 

 

1471. Bölüm.. 3

İrtidad ve İrtica. 3

1472. Bölüm.. 3

Dinden Dönmenin Cezası 3

1473. Bölüm.. 5

Tövbeden Sonra Mürtedin Durumu. 5

1474. Bölüm.. 5

Küfür ve İrtidada Sebep Olan Şeyler. 5

1475. Bölüm.. 8

Rezzak. 8

“Şüphesiz rızıklandıran da, güç ve kuvvet sahibi olan da Allah'tır.”. 8

1476. Bölüm.. 8

Rızkın Azalması ve Çoğalması 8

1477. Bölüm.. 9

Rızkın Azalma ve Çoğalma Hikmeti 9

1478. Bölüm.. 10

Rızkı Garantilemek. 10

1479. Bölüm.. 11

Rızkı Arayana Rızkın Garantilenmesi 11

1480. Bölüm.. 11

Garantilenmiş Rızık Sizi Farzlardan Alıkoymasın. 11

1481.Bölüm.. 11

Hırs ve Rızkın Artışı 11

1482. Bölüm.. 12

Rızkın Taktir Edildiğine İman Etmenin Faydası 12

1483. Bölüm.. 13

Rızkın Genişliği ve Ahmaklık. 13

1484. Bölüm.. 13

Rızık Taleb Etmede Ilımlı Olmaya Teşvik. 13

1485. Bölüm.. 14

Rızık Talebinde Ölçü. 14

1486. Bölüm.. 15

Rızık ve Rızkı Taleb Eden. 15

1487. Bölüm.. 15

Rızkın Çeşitleri 15

1488. Bölüm.. 16

Beklemediği Yerden Rızıklanan Kimse. 16

1489. Bölüm.. 17

Yarının Rızkını Düşünmek. 17

1490. Bölüm.. 18

Rızkının Ertelenmesi 18

1491. Bölüm.. 18

Rızkın Ertelenmesi Esnasında Yapılması Gereken Şey. 18

1492. Bölüm.. 19

Rızık Talebinde Dua. 19

1493. Bölüm.. 19

Rızkın Azına Kanaat Etmek. 19

1494. Bölüm.. 20

Rızkı Ulaştıran ve Arttıran Sebepler. 20

1495. Bölüm.. 21

Rızkı Yok Eden Sebepler. 21

1496. Bölüm.. 21

Helal Rızık Talep Etmek. 21

1497. Bölüm.. 22

Helal Rızık Talep Etmek Farzdır. 22

1498. Bölüm.. 22

Kendi Emeğini Yemeye Teşvik. 22

1499. Bölüm.. 23

Başkalarına Yük Olmak ve Ailesini Zayi Etmekten Sakınmak. 23

1500. Bölüm.. 23

İnsanlardan Müstağni Olmak. 23

1501. Bölüm.. 24

Rızıkların Takdiri Helal Yoldandır. 24

1502. Bölüm.. 25

Helal Rızık Seçilmiş İnsanların Azığıdır. 25

1503. Bölüm.. 25

En İyi Rızık İnsana Yetendir. 25

1504. Bölüm.. 26

Yeterli Kadarıyla Kifayet Etmek. 26

1505. Bölüm.. 29

Köy ve Cehalet 29

1506. Bölüm.. 31

Herkesin Elçisi Aklının Göstergesidir. 31

1507. Bölüm.. 31

Elçileri Öldürmekten Sakınmak. 31

1508. Bölüm.. 33

Rüşvet 33

1509. Bölüm.. 33

Rüşvet Haramdır. 33

1510. Bölüm.. 33

Rüşvet Küfürdür. 33

1511. Bölüm.. 34

Rüşvet Veren, Alan ve Aracı Olanı Kınama. 34

1512. Bölüm.. 36

Süt Emzirmek. 36

1513. Bölüm.. 36

Layık Olmayan Süt Emziriciler. 36

1514. Bölüm.. 39

Rıza. 39

1515. Bölüm.. 40

Allah’a İtaatin Başı Hoşnutluktur. 40

1516. Bölüm.. 40

Hoşnutluk Yakinin En Üstün Derecesidir. 40

1517. Bölüm.. 40

Hoşnutluk ve İman. 40

1518. Bölüm.. 41

Hoşnutluğun Anlamı 41

1519. Bölüm.. 41

Hoşnutluğun Etkileri 41

1520. Bölüm.. 41

Hoşnutluğun Meyveleri 41

1521. Bölüm.. 42

Hoşnutluk ve Rahatlık. 42

1522. Bölüm.. 43

Hoşnutsuzluğun Meyvesi 43

1523. Bölüm.. 46

Allah’ın Rızasının Sebepleri 46

1524. Bölüm.. 47

Allah’ın Rızası ve Kaderden Razı Olmak. 47

1525. Bölüm.. 47

Allah’ın Hoşnutluğunun Nişaneleri 47

1526. Bölüm.. 48

Yaratıkların Hoşnutluğu ve Yaratıcının Hoşnutsuzluğu. 48

1527. Bölüm.. 49

İnsanların Hoşnutluğunu Elde Etmenin Zorluğu. 49

1528. Bölüm.. 52

Yumuşaklığın Fazileti 52

1529. Bölüm.. 53

Arkadaşa Önem Vermek. 53

1530. Bölüm.. 54

Şüphesiz Allah Yumuşaktır ve Yumuşak Huylu Kimseleri Sever. 54

1531. Bölüm.. 55

Yumuşaklık ve İman. 55

1532. Bölüm.. 55

İbadette Yumuşaklık. 55

1533. Bölüm.. 56

Yumuşaklığın Meyveleri 56

1534. Bölüm.. 56

Yumuşak Davran ki Sana da Yumuşak Davranılsın. 56

1535. Bölüm.. 57

Yersiz Yumuşaklık. 57

1536. Bölüm.. 59

Allah’ın Mürakabesi 59

1537. Bölüm.. 59

Meleklerin ve Beden Organlarının Murakabesi/Nezareti 59

1538. Bölüm.. 59

Nefis Murakabesine Teşvik. 59

1539. Bölüm.. 60

Allah’ı Göz Önünde Bulundurmaya Teşvik. 60

1540. Bölüm.. 61

Zamanlara Dikkat etmeyi Önemsemek. 61

1541. Bölüm.. 61

İki Günü Eşit Olan Kimse. 61

1542. Bölüm.. 62

Murakabe Adabı 62

1534. Bölüm.. 63

Kötülükleri Saymak. 63

1544. Bölüm.. 63

Saat ve Vakitlerin Bölüştürülmesi 63

1545. Bölüm.. 65

Amelin Hayırla Başlayıp Hayırla Sonuçlanması 65

1546. Bölüm.. 65

Murakabe ve Muhasebe. 65

1547. Bölüm.. 68

Ramazan Ayı 68

1548. Bölüm.. 69

Allah Resulünün Ramazan Ayına Yöneldiğinde Okuduğu Hutbeler. 69

1549. Bölüm.. 70

Ramazan Ayında Şeytanların Zincire Vuruluşu. 70

1550. Bölüm.. 71

Ramazan Ayında Allah’ın Bağışlaması 71

1551. Bölüm.. 73

Okçuluk. 73

1552. Bölüm.. 76

Ruhbanlık ve İslam.. 76

1553. Bölüm.. 78

Rehin. 78

1554. Bölüm.. 78

İnsanın Rehin Oluşu. 78

1555. Bölüm.. 79

Günahına Rehin Olan Kimse. 79

1556. Bölüm.. 80

Kabirlerin Rehin Aldıkları 80

1557. Bölüm.. 80

Allah’ın Fazlına Rehin Düşenler. 80

1558. Bölüm.. 80

Sözüne Rehin Olmak. 80

1559. Bölüm.. 83

Kur’an’da Ruh. 83

1560. Bölüm.. 83

Ruhun Gerçeği 83

1561. Bölüm.. 83

Ruhların İsyanı 83

1562. Bölüm.. 83

Ruhlar Hazırlanmış Ordulardır. 83

1563. Bölüm.. 84

Ruh Çeşitleri 84

1564. Bölüm.. 85

Ruhun Halleri 85

1565. Bölüm.. 85

Uyku Anında Ruh. 85

1566. Bölüm.. 88

Rahatlık Sebepleri 88

1567. Bölüm.. 89

En Büyük Rahatlık. 89

1568. Bölüm.. 89

Dünyada Rahatlığı Taleb Etmek. 89

1569. Bölüm.. 92

Riyazet 92

1570. Bölüm.. 92

Riyazet Sebebi 92

1571. Bölüm.. 93

Riyazetin Meyveleri 93

1572. Bölüm.. 96

Çiftçilik ve Ağaç Ekiminin Müstahap Oluşu. 96

1573. Bölüm.. 96

Çiftçiler. 96

1574. Bölüm.. 97

Peygamberler ve Çiftçilik. 97

1575. Bölüm.. 99

Zekat 99

1576. Bölüm.. 99

Namaz ve Zekatın Yakınlığı 99

1577. Bölüm.. 100

Zekatın Hikmeti 100

1578. Bölüm.. 101

Zekatın Mal Artışındaki Rolü. 101

1579. Bölüm.. 102

Malı Zekat İle Korumak. 102

1580. Bölüm.. 102

Zekat Vermeyen Kimse. 102

1581. Bölüm.. 103

Zekat Vermeyen Kimsenin Kafir Oluşu. 103

1582. Bölüm.. 103

Zekat Vermeyenin Cezası 103

1583. Bölüm.. 104

Zekatı Gönüllü Ödemek. 104

1584. Bölüm.. 104

Belirli Bir Hak Zekattan Ayrıdır. 104

1585. Bölüm.. 105

Zekatın Müstehapları 105

1586. Bölüm.. 106

Zahiri ve Batıni Zekat 106

1587. Bölüm.. 106

Her şeyin Zekatı Vardır. 106

1588. Bölüm.. 107

Bedenin Zekatı 107

1589. Bölüm.. 108

Fitre Zekatı 108

1590. Bölüm.. 110

Tezkiye. 110

1591. Bölüm.. 111

Tezkiyeye Engel Olan Şeyler. 111

1592. Bölüm.. 115

Zamanı Tanımak. 115

1593. Bölüm.. 115

Zamana Güvenmeyen Kimse. 115

1594. Bölüm.. 115

Zamanla Savaşan Kimse. 115

1595. Bölüm.. 116

Zamanın Aybı 116

1596. Bölüm.. 119

Zinadan Sakınmak. 119

1597. Bölüm.. 119

En Büyük Zina. 119

1598. Bölüm.. 120

Zinanın Haram Oluşunun Hikmeti 120

1599. Bölüm.. 120

Zinanın Sonuçları 120

1600. Bölüm.. 121

Zinanın Yaygınlaşması 121

1601. Bölüm.. 121

Bedenin Her Organının Zinadan Nasibi Vardır. 121

1602. Bölüm.. 122

Zinanın Haddi 122

1603. Bölüm.. 122

Zorla Zinanın Cezası 122

1604. Bölüm.. 123

Zinazade. 123

1605. Bölüm.. 123

Zinazadenin Nişaneleri 123

1606. Bölüm.. 124

Gayretsiz Erkek. 124

1607. Bölüm.. 124

Pezevenklik. 124

1608. Bölüm.. 124

Zina (çeşitli) 124

1609. Bölüm.. 127

Zühdün Fazileti 127

1610. Bölüm.. 128

Zühd İle Süslenmek. 128

1611. Bölüm.. 128

Zühd ve Din. 128

1612. Bölüm.. 129

Gerçek Zühd. 129

1613. Bölüm.. 131

Zahit İnsanın Sıfatları (1) 131

1614. Bölüm.. 132

Zahitin Sıfatları (2) 132

1615. Bölüm.. 133

Zühdün İlk Adımı 133

1616. Bölüm.. 133

Zühdün Kökü. 133

1617. Bölüm.. 134

Zühdün Sebepleri 134

1618. Bölüm.. 135

Züht Yolu. 135

1619. Bölüm.. 135

Zühdün Engelleri 135

1620. Bölüm.. 136

Zühdün Dereceleri 136

1621. Bölüm.. 136

Zühd ve Zati Olan İlim.. 136

1622. Bölüm.. 137

Zühd ve Göğüs Genişliği 137

1623. Bölüm.. 137

Zühd ve Mükaşefe. 137

1624. Bölüm.. 139

Zühdün Meyveleri 139

1625. Bölüm.. 141

Dünyayı Talep Etmenin Zararları 141

1626. Bölüm.. 141

İnsanların En Zahidi 141

1627. Bölüm.. 142

Zühdü Kabul Etmeyene Bir Öğüt 142

1628. Bölüm.. 142

Züht Rızkı Azaltmaz. 142

1629. Bölüm.. 142

Zühd ve Marifet 142

1630. Bölüm.. 143

Züht (çeşitli) 143

1631. Bölüm.. 145

Evlenmeye Teşvik. 145

1632. Bölüm.. 146

Evlilik Sünnettir. 146

1633. Bölüm.. 146

Genç Yaşta Evlenen Kimse. 146

1634. Bölüm.. 146

Evlenen Kimse Dininin Yarısını Korumuştur. 146

1635. Bölüm.. 147

Namaz ve Evli İnsanın Uykusu. 147

1636. Bölüm.. 147

Rızkın Evlilikle Artması 147

1637. Bölüm.. 148

Evliliği Terk Etmekten Sakındırmak. 148

1638. Bölüm.. 149

Bekarlar. 149

1639. Bölüm.. 149

Din Kardeşleri Evlendirmenin Sevabı 149

1640. Bölüm.. 149

Kızları Çabuk Evlendirmeye Teşvik. 149

1641. Bölüm.. 150

Evlilikte Kadının Dindar Olmasına Önem Vermek. 150

1642. Bölüm.. 151

Evlilikte Dindar Erkekle Evlenmenin Önemi 151

1643. Bölüm.. 151

Mehirin Hikmeti 151

1644. Bölüm.. 152

Mehiri Fazla Tutmayı Kınamak. 152

1645. Bölüm.. 152

Kadın Seçimine Önem Vermek. 152

1646. Bölüm.. 153

Nutfeleriniz İçin İyi Seçim Yapın. 153

1647. Bölüm.. 153

Mümin Kadın Mümin Erkeğin Dengidir. 153

1648. Bölüm.. 153

Evlenilmemesi Gereken Erkek. 153

1649. Bölüm.. 154

Evlenilmemesi Gereken Kadın. 154

1650. Bölüm.. 154

Kadınların Çeşitleri 154

1651. Bölüm.. 155

Kocanın Hakları 155

1652. Bölüm.. 156

Kadının Hakları 156

1653. Bölüm.. 157

Erkeğe Hizmet 157

1654. Bölüm.. 158

Kadına Hizmet 158

1655. Bölüm.. 158

Kocasına Eziyet Etmek. 158

1656. Bölüm.. 159

Kadına Eziyet Etmek. 159

1657. Bölüm.. 159

Kadının Kötü Ahlakına Sabretmek. 159

 

 

1658. Bölüm.. 159

Erkeğin Kötü Ahlakına Sabretmek. 159

1659. Bölüm.. 159

Saliha Kadın. 159

1660. Bölüm.. 160

Kötü Eş. 160

1661. Bölüm.. 161

Allah’a Günah Hususunda Kadına İtaat 161

1662. Bölüm.. 161

Ailesinin Geçimini Temin Etmekte Riayet Edilmesi Gerekenler. 161

1663. Bölüm.. 162

Çok Eşlilik. 162

1664. Bölüm.. 162

Adem’in İki Çocuğunun Evliliği 162

1665. Bölüm.. 163

Düğün Davetini Kabul Etmenin Adabı 163

1666. Bölüm.. 163

Evliliği İlan Etmeye Teşvik. 163

1667. Bölüm.. 165

Allah İçin Karşılıklı Ziyarete Teşvik. 165

1668. Bölüm.. 165

Allah’ın Ziyaretçileri 165

1669. Bölüm.. 165

Allah İçin Ziyaret Etmenin Sevabı 165

1670. Bölüm.. 166

Dini Korumada Kardeşleri Ziyaretin Rolü. 166

1671. Bölüm.. 166

Kardeşlerle Görüşmenin Meyveleri 166

1672. Bölüm.. 167

Kötülerle Görüşmekten Sakınmak. 167

1673. Bölüm.. 167

Ziyaret Adabı 167

1674. Bölüm.. 169

1674. Bölüm.. 169

Peygamberi (s.a.a) Ziyaret Etmek. 169

1675. Bölüm.. 169

Masum İmamları (a.s) Ziyaret 169

1676. Bölüm.. 170

İmam Ali’yi (a.s) Ziyaret Etmek. 170

1677. Bölüm.. 170

Resulullah’ın Kızı Fatıma’nın (a.s) Ziyareti 170

1678. Bölüm.. 171

İmam Hasan’ı (a.s) Ziyaret 171

1679. Bölüm.. 171

İmam Hüseyin’in (a.s) Ziyareti 171

1680. Bölüm.. 172

İmam Sadık’ın Hüseyin’in (a.s) Ziyaretçilerine Duası 172

1681. Bölüm.. 172

İmam Hüseyin’in Ziyaret Adabı 172

1682. Bölüm.. 173

Baki Mezarlığındaki İmamların Ziyareti 173

1683. Bölüm.. 174

İmam Kazım’ın (a.s) Ziyareti 174

1684. Bölüm.. 174

İmam Rıza’nın (a.s) Ziyareti 174

1685. Bölüm.. 175

İmam Cevad’ın (a.s) Ziyareti 175

1686. Bölüm.. 175

İmam Askeri ve İmam Ali Naki’nin (a.s) Ziyareti 175

1687. Bölüm.. 175

İmam Kazım’ın (a.s) Kızı Fatıma’nın Ziyareti 175

1688. Bölüm.. 176

Seyyid Abdulazim Hasani’nin (a.s) Ziyareti 176

1689. Bölüm.. 176

Salihlerin Kabirni Ziyaret Etmek. 176

1690. Bölüm.. 176

Ölülerin Kabirlerini Ziyaret 176

1691. Bölüm.. 176

Kabir Ehline Selam Vermek. 176

1692. Bölüm.. 179

Ziynet 179

1693. Bölüm.. 179

Düşman Karşısında Süslenmek. 179

1694. Bölüm.. 180

Haram Süsler. 180

1695. Bölüm.. 180

Batınların Süsü (1) 180

1696. Bölüm.. 182

Batınların Süsü (2) 182

1697. Bölüm.. 182

En Güzel Süs. 182

1698. Bölüm.. 183

Kötü Ameli Kendisine Süslü Gösterilenler. 183

1699. Bölüm.. 187

Sorumluluk-Mesuliyet 187

1700. Bölüm.. 187

Genel Sorumluluk. 187

1701. Bölüm.. 188

Kulak, Göz ve Kalbin Sorumluluğu. 188

1702. Bölüm.. 190

İlmin Anahtarı 190

1703. Bölüm.. 190

Güzel Sormak. 190

1704. Bölüm.. 191

Sorulmaması Gereken Şey. 191

1705. Bölüm.. 193

Beni Kaybetmeden Önce Bana Sorun. 193

1706. Bölüm.. 194

Bilmediğin Soruların Cevabı (1) 194

1707. Bölüm.. 195

Bilmediğin Soruların Cevabı (2) 195

1708. Bölüm.. 197

İnsanlardan Bir Şey Dilemekten Sakınmak. 197

1709. Bölüm.. 198

Allah’tan Başkasından Bir Şey Dilemekten Sakınmak. 198

1710. Bölüm.. 199

İstemeyi Terk Etmek ve Cenneti Garantilemek. 199

1711. Bölüm.. 199

İnsanlardan Bir Şey Dilemek Fakirliğin Anahtarıdır. 199

1712. Bölüm.. 200

Fakirliğini İzhar Etmeyi Kınamak. 200

1713. Bölüm.. 200

İnsanlardan Bir Şey Dilemenin Caiz Olduğu Hususlar. 200

1714. Bölüm.. 201

İhtiyacı Olmadığı Halde Bir Şey Dilemekten Sakındırmak. 201

1715. Bölüm.. 202

İnsanlardan Müstağni Olmaya Teşvik. 202

1716. Bölüm.. 203

Ehlinden İyilik Dilemek. 203

1717. Bölüm.. 204

Ehli Olmayandan Bir Şey Dilemek. 204

1718. Bölüm.. 204

Bir Şey Dilemenin Adabı 204

1719. Bölüm.. 205

Bir Şey Dileyen Kimseyi Reddetmekten Sakınmak (1) 205

1720. Bölüm.. 206

Bir Şey Dileyen Kimseyi Reddetmekten Sakınmak (2) 206

1721. Bölüm.. 206

Bir Şey Dileyen Kimseyi Reddetmekten Sakınmak (3) 206

1722. Bölüm.. 207

Reddedilmesi Doğru Olmayan Kimse. 207

1723. Bölüm.. 208

Beyt’ül-Mal’dan İnfak Etme Yolları 208

1724. Bölüm.. 208

İnsanlardan Bir Şey Dilemek (Çeşitli) 208

1725. Bölüm.. 211

Her Şeyin Bir Sebebi Vardır. 211

1726. Bölüm.. 214

En Sağlam Sebepler. 214

1727. Bölüm.. 216

Mümine Sövmek. 216

1728. Bölüm.. 216

Sövmekten Sakınmak. 216

1729. Bölüm.. 217

Sövmekten Sakınmak (2) 217

1730. Bölüm.. 217

Birine Sövmekten Sakınmak. 217

1731. Bölüm.. 218

Peygamberlere ve Vasilerine Söven Kimsenin Cezası 218

1732. Bölüm.. 218

İmam Ali’ye (a.s) Sövmek. 218

1733. Bölüm.. 220

Caiz Olan Sövgü. 220

1734. Bölüm.. 222

Süphanallah’ın Anlamı 222

1735. Bölüm.. 222

Herşeyin Tesbih Edişi 222

1736. Bölüm.. 225

Yarışmak. 225

1737. Bölüm.. 225

Hayırlarda Yarışmak. 225

1738. Bölüm.. 228

Allah’ın Yolu. 228

1739. Bölüm.. 229

Hak Yolu. 229

1740. Bölüm.. 232

Secde. 232

1741. Bölüm.. 232

Allah’a Secde Edenler. 232

1742. Bölüm.. 232

Secde ve Allah’a Yakınlaşma. 232

1743. Bölüm.. 233

Secdeni Anlamı 233

1744. Bölüm.. 233

Gerçek Secde Eden Kimse. 233

1745. Bölüm.. 234

Secdeyi Uzatmak. 234

1746. Bölüm.. 234

İmam Seccad (a.s) 234

1747. Bölüm.. 235

Secde İzi 235

1748. Bölüm.. 235

Secde Gösterişinde Bulunmayı Kınamak. 235

1749. Bölüm.. 236

Yerden Başkasına Secdenin Caiz Olmadığının Delili 236

1750. Bölüm.. 236

İmam Hüseyin’in (a.s) Toprağının Üzerine Secde Etmek. 236

1751. Bölüm.. 238

Mescit Allah’ın Evidir. 238

1752. Bölüm.. 238

Mescit Yapmanın Sevabı 238

1753. Bölüm.. 238

Evde Mescit Edinmek. 238

1754. Bölüm.. 239

Mescidi Bayındır Kılmak. 239

1755. Bölüm.. 240

Mescitlere Gitmek. 240

1756. Bölüm.. 240

Mescitlerde Oturmak. 240

1757. Bölüm.. 240

Mescitlerin Şikayeti 240

1758. Bölüm.. 241

Cami Komşuluğu ve Camide Namaz Kılmak. 241

1759. Bölüm.. 241

Boynunda Bir Kul Hakkı Olanın Camiye Gitmesi 241

1760. Bölüm.. 241

Mescitlerin Adabı 241

1761. Bölüm.. 242

Camilerde Mürakabe Adabı 242

1762. Bölüm.. 243

Mescitlere Gidip Gelmenin Neticesi 243

1763. Bölüm.. 243

Övülmüş Mescitler. 243

1764. Bölüm.. 244

Mescid-i Dırar. 244

1765. Bölüm.. 247

Zindan. 247

1766. Bölüm.. 247

Nefsin Zindanı 247

1767. Bölüm.. 249

Haram Mal 249

1768. Bölüm.. 251

Sihir. 251