Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim, Ali de onun dilidir” (İhkak’ul Hak, 6/46)

 

Mizan’ul Hikmet

 

6. Cilt

 

Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ

 

Çeviri

 

Kadri ÇELİK

 

Tatbik

 

Nuri DÖNMEZ

 

E-Kitap:  http://kitab.nur-az.com/tr  -  http://gadir.free.fr

 

 

 

İçindekiler

 

 

1844. Bölüm.. 4

Evin Genişliği 4

1845. Bölüm.. 4

İhtiyaçtan Fazla Bina Etmekten Sakındırmak. 4

1846. Bölüm.. 5

Ev Satışı 5

1847. Bölüm.. 5

Mümini Yerleştirmekten Sakınmak. 5

1848. Bölüm.. 7

Silah ve Savaş Araçları 7

1849. Bölüm.. 7

Silah Yapımının Sevabı 7

1850. Bölüm.. 7

Silah ve Hayır. 7

1851. Bölüm.. 8

Beş Kılıç. 8

1852. Bölüm.. 9

Resulullah’ın (s.a.a) Kılıcının Kabzasına Yazılan Şey. 9

1853. Bölüm.. 10

Din Düşmanlarına Silah Satmaktan Sakınmak. 10

1864. Bölüm.. 12

Zalim Sultana Gidip Gelmek. 12

1855. Bölüm.. 12

Zalim Sultana Boyun Bükmek. 12

1856. Bölüm.. 12

Adil Sultanın Fazileti 12

1857. Bölüm.. 13

Sultana İtaatin Farz Oluşu Hakkındaki Uydurma Hadisler. 13

1858. Bölüm.. 14

Zalim Sultana Takvalı Olmasını Emreden Kimsenin Sevabı 14

1859. Bölüm.. 14

Allah’ın Sultanını Yüce Tutmaya Teşvik. 14

1860. Bölüm.. 14

Sultan (Çeşitli). 14

1861. Bölüm.. 17

İslam.. 17

1862. Bölüm.. 17

İslam Allah’ın Boyasıdır. 17

1863. Bölüm.. 18

İslam Yücelir ve İslam’dan Yüce Din Yoktur. 18

1864. Bölüm.. 18

İslam Müslümanlar için Barış Sebebidir. 18

1865. Bölüm.. 19

İslam En Aydın Yoldur. 19

1866. Bölüm.. 19

İslam En Sağlam Kaledir. 19

1867. Bölüm.. 19

İslam Kendinden Önceki Şeyleri Yok Eder. 19

1868. Bölüm.. 20

Müslüman Kimdir?. 20

1869. Bölüm.. 20

Müslümanlar Kimlerdir?. 20

1870. Bölüm.. 21

İslam Açısından En Güzel Müslüman. 21

1871. Bölüm.. 21

İslam’ın Sütunları 21

1872. Bölüm.. 22

İslam’ın Özeti 22

1873. Bölüm.. 22

İslam’ın Temelleri 22

1874. Bölüm.. 23

İslam’ın Esası 23

1875. Bölüm.. 23

İslam’ın Manası (1). 23

1876. Bölüm.. 24

İslam’ın Manası (2). 24

1877. Bölüm.. 24

İslam ve Teslim.. 24

1878. Bölüm.. 25

İslam’a Muhalif Olan Şey. 25

1879. Bölüm.. 25

İslam’ın Gurbeti 25

1880. Bölüm.. 25

İslam’ın Tahrifi 25

1881. Bölüm.. 26

Müslüman Olmayan Kimse. 26

1882. Bölüm.. 26

İslam (Çeşitli). 26

1883. Bölüm.. 29

Selam Vermek. 29

1884. Bölüm.. 29

Konuşmadan Önce Selam Vermek. 29

1885. Bölüm.. 29

Selamı Yaymak. 29

1886. Bölüm.. 30

İlk Önce Selam Vermek. 30

1887. Bölüm.. 30

Eve Girince Selam Vermek. 30

1888. Bölüm.. 31

Selama Cevap Vermek Farzdır. 31

1889. Bölüm.. 31

Selam Vermenin Adabı 31

1890. Bölüm.. 32

Selam Verilmemesi Gerekenler. 32

1891. Bölüm.. 33

Vedalaşma Adabı 33

1892. Bölüm.. 33

İzin Selamı 33

1893. Bölüm.. 35

Teslim.. 35

1895. Bölüm.. 38

İyi Metot 38

1896. Bölümü. 40

Duyan Kulakların Üstünlüğü. 40

1897. Bölüm.. 40

En İyi Duyan Kulak. 40

1898. Bölüm.. 40

Duymayan Kulak. 40

1899. Bölüm.. 42

Kulağın Meyvesi 42

1900. Bölüm.. 42

Güzel Duymak. 42

1901. Bölüm.. 42

Kötü Şeyleri Duymak. 42

1902. Bölüm.. 42

Kulağa Farz Olan Şeyler. 42

1903. Bölüm.. 45

Güzel Simler Seçmek. 45

1904. Bölüm.. 45

Peygamberlerin ve İmamların İsimlerini Seçmeye Teşvik. 45

1905. Bölüm.. 45

Güzel İsimleri Değiştirmek. 45

1906. Bölüm.. 48

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. 48

1907. Bölüm.. 48

Allah’ın İsimlerinin Anlamı 48

1908. Bölüm.. 48

Allah’ın En Büyük İsmi 48

1909. Bölüm.. 52

Sünnete Bağlılığa Teşvik. 52

1910. Bölüm.. 52

Kitap ve Sünnetle Amel Etmek Hakkında Rivayetler. 52

1911. Bölüm.. 53

Sünnetim Sınıflandırılması 53

1912. Bölüm.. 53

Kim Bir Sünnet Çıkarırsa. 53

1913. Bölüm.. 53

Kendinden Güzel Bir Sünnet Bırakanın Sevabı 53

1914. Bölüm.. 54

Beğenilmiş Sünneti Çiğnemekten Sakınmak. 54

1915. Bölüm.. 54

Allah’ın Sünneti 54

1916. Bölüm.. 54

Peygamber’in Sünneti 54

1917. Bölüm.. 55

Hanif Sünneti 55

1918. Bölüm.. 56

Öncekilerin Sünneti 56

1919. Bölüm.. 58

Sabahlamak. 58

1920. Bölüm.. 59

Faydasız Sabahlamak. 59

1921. Bölüm.. 60

Sabahlamaya Layık Şeyler. 60

1922. Bölüm.. 60

Bu Geceleri İhyaya Teşvik. 60

1923. Bölüm.. 62

Seyyid-Efendi 62

1924. Bölüm.. 62

Efendiliğin Anlamı 62

1925. Bölüm.. 62

Efendiliğin Sebepleri 62

1926. Bölüm.. 63

Efendiliğe Engel Olan Şey. 63

1927. Bölüm.. 65

Siyaset 65

1928. Bölüm.. 65

Siyasetin Güzelliği 65

1929. Bölüm.. 66

Kötü Tedbir. 66

1930. Bölüm.. 66

İki Siyasetin En Üstünü. 66

1931. Bölüm.. 67

Siyasetin Başı 67

1932. Bölüm.. 67

Siyasetin Süsü. 67

1933. Bölüm.. 67

Nefsi İdare Etmek. 67

1934. Bölüm.. 70

İşi Ertelemekten Sakınmak. 70

1935. Bölüm.. 73

Pazarları Kınamak. 73

1936. Bölüm.. 73

İmam Ali’nin Esnafa Öğüdü. 73

1937. Bölüm.. 76

Dişini Fırçalamaya Teşvik. 76

1938. Bölüm.. 76

Cebraillin Diş Fırçalamaya Teşvik Etmesi 76

1939. Bölüm.. 77

Diş Fırçalamanın Faydaları 77

1940. Bölüm.. 77

Dişini Fırçalamanın Adabı 77

1941. Bölüm.. 78

Seher Vakti Dişini Fırçalamanın Müstahap Oluşu. 78

1942. Bölüm.. 81

Gençlik. 81

1943. Bölüm.. 81

Gençleri Terbiye Etmek. 81

1944. Bölüm.. 81

Gençlikte İlim Öğrenmek. 81

1945. Bölüm.. 82

Genç ve İlim Tahsilini Terk etmek. 82

1946. Bölüm.. 82

Abid Gencin Değeri 82

1947. Bölüm.. 83

Gençliğini Allah’a İtaatle Geçiren Kimsenin değeri 83

1948. Bölüm.. 83

Feta (Genç Kimdir?). 83

1949. Bölüm.. 86

Şüphe. 86

1950. Bölüm.. 87

Fitneler Ortaya Çıktığında Durmanın Farz Oluşu. 87

1951. Bölüm.. 88

Şüpheleri Terk etmenin Farz Oluşu. 88

1952. Bölüm.. 89

Şüphenin Dalları 89

1953. Bölüm.. 91

Benzemek ve Taklit 91

1954. Bölüm.. 94

Ağaç Ekmek. 94

1955. Bölüm.. 94

Ağaç Kesmek. 94

1956. Bölüm.. 97

Cesaret 97

1957. Bölüm.. 97

Cesaretin Anlamı 97

1958. Bölüm.. 97

Cesaret Verici Etkenler. 97

1959. Bölüm.. 98

İnsanların En Cesuru. 98

1960. Bölüm.. 98

Cesaretin Afeti 98

1961. Bölüm.. 99

Cesaret (Çeşitli). 99

1962. Bölüm.. 101

Cimrilik Ve Tamahkarlık. 101

1963. Bölüm.. 102

Cimrilik ve Cimri İnsanın Anlamı 102

1964. Bölüm.. 102

İnsanların En Tamahkarı 102

1965. Bölüm.. 104

Hayır ve Şerrin Ölçüsü. 104

1966. Bölüm.. 104

İnsanların En Kötüsü. 104

1967. Bölüm.. 107

Yaratıkların En Kötüsü. 107

1968. Bölüm.. 108

İnsanların En Kötüsü. 108

1969. Bölüm.. 108

Müslümanların En Kötüleri 108

1970. Bölüm.. 108

Kötüden Daha Kötüsü. 108

1971. Bölüm.. 108

Her Kötülükten Daha Üstünü. 108

1972. Bölüm.. 109

Huyların En Kötüsü. 109

1973. Bölüm.. 109

Kötülüklerin Anahtarları 109

1974. Bölüm.. 109

İşlerin En Kötüsü. 109

1975. Bölüm.. 109

Kötülüklerin Toplamı 109

1976. Bölüm.. 110

Kötülük İnsanın İçindedir. 110

1977. Bölüm.. 110

Kötülük (Çeşitli). 110

1978. Bölüm.. 113

Şeriat 113

1980. Bölüm.. 113

Din Şeriatlarının Birliği 113

1981. Bölüm.. 114

Din Şeriatlerinin Tefsiri 114

1982. Bölüm.. 114

Şeriatların ve Hükümlerin Felsefesi 114

1983. Bölüm.. 116

Şeref ve Büyüklük. 116

1984. Bölüm.. 116

Şerefli İnsan. 116

1985. Bölüm.. 117

En Üstün Şeref. 117

1986. Bölüm.. 117

Müminin Şerefi 117

1987. Bölüm.. 119

Şirkten Sakındırmak. 119

1988. Bölüm.. 119

Şirki Öğretmek. 119

1989. Bölüm.. 119

Şirkin En Küçük Mertebesi 119

1990. Bölüm.. 120

Müşriklerden Yardım Almak. 120

1991. Bölüm.. 121

Müşrikler Diyarında İkame Etmek. 121

1992. Bölüm.. 122

Gizli Şirk (1). 122

1993. Bölüm.. 122

Gizli Şirk (2). 122

1994. Bölüm.. 123

Gizli Şirk (3). 123

1995. Bölüm.. 125

Ortaklık. 125

1996. Bölüm.. 125

Müslümanların Birbiriyle Ortak Olduğu Hususlar. 125

1997. Bölüm.. 126

Ortaklıkta Öncelik Hakkı 126

1998. Bölüm.. 126

Ortaklığa layık kimse. 126

1999. Bölüm.. 126

İnsanın Ortakları 126

2000. Bölüm.. 128

Aç Gözlülüğü Kınama. 128

2001. Bölüm.. 128

Aç Gözlülük Her Kötülüğün Esasıdır. 128

2002. Bölüm.. 129

Aç Gözlülüğün Sonuçları 129

2003. Bölüm.. 129

Aç Gözlülüğün Kökü. 129

2004. Bölüm.. 130

Aç Gözlülüğün İlacı 130

2005. Bölüm.. 132

Allah’ın İblis’e yaptığından İbret Almak. 132

2006. Bölüm.. 132

Şeytandan Allah’a Sığınmak. 132

2007. Bölüm.. 133

Şeytanın İnsana Düşmanlığı 133

2008. Bölüm.. 134

Şeytanın Fitnelerinden Sakındırmak. 134

2009. Bölüm.. 134

Şeytana Uymaktan Sakınmak. 134

2010. Bölüm.. 135

Şeytana Tapanlar. 135

2011. Bölüm.. 136

Şeytanın İnsanı Saptıracağına Dair Tekidi 136

2012. Bölüm.. 136

İblisin Zannını Doğrulamak. 136

2013. Bölüm.. 137

Şeytanın İnsana Hakim Olmasının Nedeni 137

2014. Bölüm.. 137

Şeytanın Hilesi 137

2015. Bölüm.. 138

Şeytanın Saptırıcılığı 138

2016. Bölüm.. 141

İnsanı Şeytandan Koruyan Şey. 141

2017. Bölüm.. 141

Şeytanın Dostları Üzerindeki Egemenliği 141

2018. Bölüm.. 142

Şeytanı İnsana Egemen Kılan Şey. 142

2019. Bölüm.. 143

Şeytanı Uzaklaştıran Şey. 143

2020. Bölüm.. 143

Şeytanın Nasihatleri 143

2021. Bölüm.. 143

Şeytanın Ortağı 143

2022. Bölüm.. 144

İblisin Orduları 144

2023. Bölüm.. 145

İblisin Feryatları 145

2024. Bölüm.. 147

Şairleri Kınayan Ayetlerin Tefsiri 147

2025. Bölüm.. 148

Şiir Dille Cihad Etmektir. 148

2026. Bölüm.. 148

Övülmüş Şiir. 148

2027. Bölüm.. 149

Şii Söyleyen İlk Kimse. 149

2028. Bölüm.. 149

En Güçlü Şair. 149

2029. Bölüm.. 149

İmam Ali’ye (a.s) Mensup olan Bazı Şiirler. 149

2030. Bölüm.. 152

Şiar- Slogan. 152

2031. Bölüm.. 152

Kıyamet Günü Müslümanların Sloganı 152

2032. Bölüm.. 155

Şefaat, Aracılık. 155

2033. Bölüm.. 157

Şefaatin Hakikati 157

 

 

2034. Bölüm.. 157

Şefaatin Şartları (1). 157

2035. Bölüm.. 158

Şefaatin Şartları (2). 158

2036. Bölüm.. 159

Makam-i Mahmut (Övülmüş Makam). 159

2037. Bölüm.. 160

Kıyamet Günü Peygamber’in Şefaati 160

2038. Bölüm.. 160

Şefaatten Mahrum Olanlar. 160

2039. Bölüm.. 161

Müşriklerin Şefaat Hakkındaki Zanları 161

2040. Bölüm.. 161

Kabul Edilmeyen Şefaat 161

2041. Bölüm.. 162

Büyük Günah İşleyenler İçin Şefaat 162

2042. Bölüm.. 162

İyilik Sahipleri Ve Şefaat 162

2043. Bölüm.. 163

İlk ve Son Herkesin Şefaate Muhtaç Oluşu. 163

2044. Bölüm.. 163

Şefaat Edenler (1). 163

2045. Bölüm.. 164

Şefaat Edenler (2). 164

2046. Bölüm.. 164

Vesile (1). 164

2047. Bölüm.. 165

Vesile (2). 165

2048. Bölüm.. 166

İnsanlardan Şefaate En Müstahak Olan Kimse. 166

2049. Bölüm.. 166

Müminlerin Şefaati Amelleri Miktarıncadır. 166

2050. Bölüm.. 166

Müminin En Az Şefaat Miktarı 166

2051. Bölüm.. 168

Şaki/Mutsuz İnsanın Özellikleri 168

2052. Bölüm.. 168

Mutsuz Kimse Annesinin Karnında Mutsuzdur (1). 168

2053. Bölüm.. 168

Mutsuz Kimse Annesinin Karnında Mutsuzdur (2). 168

2054. Bölüm.. 169

Mutluluk veya Mutsuzluğun Yaratılıştan Önce Yaratılışı 169

2055. Bölüm.. 169

Önceki Rivayetlerin Tefsiri (1). 169

2056. Bölüm.. 170

Önceki Rivayetlerin Tefsiri (2). 170

2057. Bölüm.. 170

Mutsuzluğun Nedenleri 170

2058. Bölüm.. 171

İnsanların En Mutsuzu. 171

2059. Bölüm.. 172

Mutsuzluğun Alametleri 172

2060. Bölüm.. 175

Allah’a Şükretmeye Teşvik. 175

2061. Bölüm.. 175

Nimet Sahibine Şükretmenin Farz Oluşu. 175

2062. Bölüm.. 176

Şükreden Kimse Gerçekte Kendisi İçin Şükretmektedir. 176

2062. Bölüm.. 176

2063. Bölüm.. 177

Şükreden Kimse. 177

2064. Bölüm.. 177

Şükretmeyenlerin Çokluğu. 177

2065. Bölüm.. 178

Şükreden Kimselerin Azlığı 178

2066. Bölüm.. 178

Şükrün Nimet Artışındaki Rolü. 178

2067. Bölüm.. 179

Şükretmemenin Sonucu. 179

2068. Bölüm.. 179

Şükre Şükretmenin Farzı 179

2069. Bölüm.. 180

Şükür Hakkının Anlamı 180

2070. Bölüm.. 180

Müminin Şükrünün Amelinde Zahir Oluşu. 180

2071. Bölüm.. 180

Şükrün Hakikati (1). 180

2072. Bölüm.. 181

Şükrün Hakikati (2). 181

2073. Bölüm.. 182

Şükrün En Küçük Mertebesi 182

2074. Bölüm.. 182

İnsanların En Çok Şükredeni 182

2075. Bölüm.. 182

Şükür Secdesi 182

2076. Bölüm.. 185

İyilik Sahibine Şükretmeye Teşvik. 185

2077. Bölüm.. 185

Şükrün Anlamı 185

2078. Bölüm.. 186

İnsanlara Teşekkür Etmeyen Kimse Allah’a Şükretmez. 186

2079. Bölüm.. 186

Mümine Nankörlük Edilir. 186

2080. Bölüm.. 187

İyiliğin Yolunu Kapamak. 187

2081. Bölüm.. 187

Nimete Şükretmeyen Kimse. 187

2082. Bölüm.. 189

Rabbimiz Bağışlayıcı ve İyilikleri Taktir Edicidir. 189

2083. Bölüm.. 192

Şek. 192

2084. Bölüm.. 193

Hak Hususunda Şekke Düşmemekle Övünmek. 193

2085. Bölüm.. 193

Şekkin Sebepleri 193

2086. Bölüm.. 194

Şekkin Etkileri 194

2087. Bölüm.. 194

Şekki Yok Eden Şey. 194

2088. Bölüm.. 194

Şek ve Yakin. 194

2089. Bölüm.. 195

Şek ve Tereddüt 195

2090. Bölüm.. 195

Şekkin Dalları 195

2091. Bölüm.. 196

Kur’an Hakkında Şek Eden Kimseye İmamın Tutumu. 196

2092. Bölüm.. 198

Allah’tan Şikayetçi Olmak. 198

2093. Bölüm.. 199

Allah’a Şikayette Bulunmak. 199

2094. Bölüm.. 201

Adil Şahitlik. 201

2095. Bölüm.. 201

Anıklık Etmeye Teşvik. 201

2096. Bölüm.. 201

Tanıklık Etmekten Kaçınmaktan Sakındırmak. 201

2097. Bölüm.. 202

Tanıklığı Gizlemek. 202

2098. Bölüm.. 203

Şahadetten Dönmek. 203

2099. Bölüm.. 203

Yalan Yere Tanıklık Etmek. 203

2100. Bölüm.. 204

Tanıklıkları Kabul Edilen Kimseler. 204

2101. Bölüm.. 205

Şahadetleri Kabul Edilmeyen Kimseler. 205

2102. Bölüm.. 206

Zinada Dört Şahit Olması Gerektiğinin Felsefesi 206

2103. Bölüm.. 206

Şahadette Bulunmanın Adabı 206

2104. Bölüm.. 207

Tanıklığa Tanıklık. 207

2105. Bölüm.. 207

Şahitlere Değer Vermek. 207

2106. Bölüm.. 209

Allah Yolunda Şahadetin Fazileti 209

2107. Bölüm.. 210

Şahadet ve Ölümün Mukadder Oluşu. 210

2108. Bölüm.. 210

Şahadet Aşığı Olmak. 210

2109. Bölüm.. 211

Şahadete Teşvik. 211

2110. Bölüm.. 212

Şahadetin Yüceliği 212

2111. Bölüm.. 212

Şahadet ve Günahlardan Temizlenmek. 212

2112. Bölüm.. 213

Şehidin Hayatı 213

2113. Bölüm.. 213

Şehidin Mezarda Müşkülata Duçar Olmayışı 213

2114. Bölüm.. 213

Şehidin Arzusu. 213

2115. Bölüm.. 214

Ölüm Zilletten Daha Hayırlıdır. 214

2116. Bölüm.. 214

Şahadeti Talep Etmenin Sevabı 214

2117. Bölüm.. 214

Şahadette Niyetin Rolü. 214

2118. Bölüm.. 214

İslam’ın İlk Şehidi 214

2119. Bölüm.. 215

Şehadet Hükmünde Olan Şey (1). 215

2120. Bölüm.. 215

Şehadet Hükmünde Olan Şey (2). 215

2121. Bölüm.. 216

Şehadet Hükmünde Olan Şey (3). 216

2122. Bölüm.. 217

Şehitlerin En Üstünü. 217

2123. Bölüm.. 217

Allah Yolunda Yaralanmanın Sevabı 217

2124. Bölüm.. 218

Ehl-i Beyt Şehitleri 218

2125. Bölüm.. 220

Övünmüş Şöhret 220

2126. Bölüm.. 221

Kınanmış Şöhret 221

2127. Bölüm.. 222

İbadet ve Elbise Şöhretini Kınamak. 222

2128. Bölüm.. 223

Şöhret Korkusuyla Bazı İşerli Terk etmemek Gerekir. 223

2129. Bölüm.. 226

Meşverete Teşvik Etmek. 226

2130. Bölüm.. 227

Meşveret Etmenin Hikmeti 227

2131. Bölüm.. 227

Meşveretten Önce Hayır Dilemek. 227

2132. Bölüm.. 228

Meşveret Edilmeye Layık Olmayan Kimseler. 228

2133. Bölüm.. 229

Meşveret Edilmeye Layık Kimseler (1). 229

2134. Bölüm.. 229

Meşveret Edilmeye Layık Kimseler (2). 229

2135. Bölüm.. 230

Meşveret Edilmeye Layık Kimseler (3). 230

2136. Bölüm.. 230

Düşmanlarla Meşveret Etmek. 230

2137. Bölüm.. 230

Meşveretin Sınırları 230

2138. Bölüm.. 230

Meşverete Layık Olan Şey. 230

2139. Bölüm.. 231

Meşveret Eden Kimseye Doğru Yolu Göstermeye Teşvik. 231

2140. Bölüm.. 231

Meşverette Hıyanet Etmekten Sakınmak. 231

2141. Bölüm.. 231

İmamet Konusunda Meşveret Etmek. 231

2142. Bölüm.. 232

İmamet ev Meşveret 232

2143. Bölüm.. 235

Meşiyyet ve İrade Arasındaki Fark. 235

2144. Bölüm.. 235

Allah’ın Meşiyyetini Müstesna Kılmaya Teşvik. 235

2145. Bölüm.. 237

Yaşlılık ve Saçların Beyazlaması 237

2146. Bölüm.. 237

Saçı Beyazlaşan İlk Kimse. 237

2147. Bölüm.. 238

Yaşlılara Saygı Göstermek. 238

2148. Bölüm.. 240

Şia’nın Üstünlüğü. 240

2149. Bölüm.. 240

Şia’nın Sıfatları 240

Ali’ye (a.s) Uymak. 240

2150. Bölüm.. 244

Şianın Sıfatları (2). 244

Gece Ruhban Gündüz ise Aslandırlar. 244

2151. Bölüm.. 244

Şianın Sıfatları (3). 244

Gece Ruhban Gündüz ise Aslandırlar. 244

2152. Bölüm.. 244

Şia Olmayan Kimse (1). 244

2153. Bölüm.. 245

Şii Olmayan Kimse. 245

2154. Bölüm.. 245

Şia ve Kardeşlere Yardım.. 245

2155. Bölüm.. 246

Şiilerin Çeşitleri 246

2156. Bölüm.. 247

Şiileri Aşırılıktan Sakındırmak. 247

2157. Bölüm.. 248

Şiilerin Halka Karşı Takınması Gereken Tavrı 248

2158. Bölüm.. 248

Kıyamette Şiinin Makamı 248

2159. Bölüm.. 249

Şii Olduğunu İddia Etmek. 249

2160. Bölüm.. 254

Sabah. 254

2161. Bölüm.. 254

Nasıl Sabahladın Sorusuna Verilen Cevap. 254

2162. Bölüm.. 256

Sabah Yapılması Gereken ve Yapılmaması Gereken Şeyler. 256

2163. Bölüm.. 257

Sabaha Başlarken Müminin Özellikleri 257

2164. Bölüm.. 258

Sabah Duası 258

2165. Bölüm.. 260

Sabrın Fazileti 260

2166. Bölüm.. 262

Sabır ve Yüce Makamlara Ulaşmak. 262

2167. Bölüm.. 263

Sabır ve İman. 263

2178. Bölüm.. 264

Sabır ve Zafer. 264

2169. Bölüm.. 264

Sabır ve Zafer. 264

2170. Bölüm.. 265

Sabreden Kimsenin Sevabı 265

2171. Bölüm.. 266

Davud’un Eşi Cennettedir. 266

2172. Bölüm.. 266

Az Sabreden Kimse. 266

2173. Bölüm.. 267

Sabrın Anlamı 267

2174. Bölüm.. 267

Sabrın Çeşitleri 267

2175. Bölüm.. 268

Güzel Sabır. 268

2176. Bölüm.. 269

Sabreden Kimsenin Nişanesi 269

2177. Bölüm.. 269

Ehl-i Beyt’in Takipçilerinin Sabrı 269

2178. Bölüm.. 269

Sabırsızlın Etkileri (1). 269

2179. Bölüm.. 270

Sabırsızlın Etkileri (2). 270

2180. Bölüm.. 271

Sabırsızlığın Etkiler (3). 271

2181. Bölüm.. 271

Sıkıntılar Anında Sabretmek ve Çare Bulmak. 271

2182. Bölüm.. 271

İnsana Sabır Veren Şey. 271

2183. Bölüm.. 272

Sabretmeye Alışmaya Teşvik. 272

2184. Bölüm.. 272