Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim, Ali de onun dilidir.” (İhkak’ul Hak, 6/46)

 

Mizan’ul Hikmet

 

7. Cilt

 

Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ

 

Çeviri

 

Kadri ÇELİK

 

Tatbik

 

Nuri DÖNMEZ

 

E-Kitap:  http://kitab.nur-az.com/tr -  http://gadir.free.fr

 

 

 

İçindekiler

 


 

2220. Bölüm.. 3

Sadakanın Fazileti 3

2221. Bölüm.. 3

Allah Sadakaları Bizzat Almaktadır. 3

2222. Bölüm.. 4

Sadakanın Sevabı 4

2223. Bölüm.. 4

Sadaka ve Belayı Def Etme. 4

2224. Bölüm.. 5

Sadaka ve Kötü Ölümü Def Edişi 5

2225. Bölüm.. 5

Hastaların Sadakayla Tedavisi 5

2226. Bölüm.. 6

Sadaka Rızkın Anahtarıdır. 6

2227. Bölüm.. 7

Her İyi İş Sadakadır. 7

2228. Bölüm.. 8

Kötülüğü Terketmek Sadakadır. 8

2229. Bölüm.. 9

En Üstün Sadaka (1). 9

2230. Bölüm.. 10

En Üstün Sadaka (2). 10

2231. Bölüm.. 10

En Üstün Sadaka (3). 10

2232. Bölüm.. 11

Sadaka Akrabaların Öncelik Hakkı 11

2233. Bölüm.. 11

Gizli Sadakanın Fazilet ve Etkileri 11

2234. Bölüm.. 12

Ehl-i Beyt (a.s) ve Gizli Sadaka. 12

2235. Bölüm.. 13

Aşikar Sadakanın Fazileti ve Etkileri 13

2236. Bölüm.. 13

Gece ve Gündüz Verilen Sadakanın Fazileti ve Etkileri 13

2237. Bölüm.. 14

Genişlik ve Darlık Anında Sadakaya Teşvik. 14

2238. Bölüm.. 15

Sadakanın Sınırı 15

2239. Bölüm.. 16

Sadakaları Elden Ele Vermenin Sevabı 16

2240. Bölüm.. 16

Sadakanın Harcama Yerleri 16

2241. Bölüm.. 18

Sadaka’ya (zekata) Müstahak Olmayan Kimse. 18

2242. Bölüm.. 18

Sadakanın Afetleri 18

2243. Bölüm.. 19

Bağışta Bulunmanın Adabı 19

2244. Bölüm.. 20

Kafirin Sadakası 20

2245. Bölüm.. 20

Günahkara, Onu Günahtan Korumak İçin Sadaka Vermek. 20

2246. Bölüm.. 23

Sırat 23

2247. Bölüm.. 23

Sırat-i Müstakim (Doğru Yol). 23

2248. Bölüm.. 23

Kur’an ve Sırat-i Müstakim.. 23

2249. Bölüm.. 24

Sırat-i Mustakim’in Anlamı 24

2250. Bölüm.. 25

Sıratın Özellikleri 25

2251. Bölüm.. 25

Sıratta Ayağın Sabit Olmasına Sebep Olan Şeyler. 25

2252. Bölüm.. 26

Sırat Köprüleri 26

2253. Bölüm.. 26

Sırattan Geçen İnsanların Kısımları 26

2254. Bölüm.. 29

Çocukluk. 29

2255. Bölüm.. 31

Tokalaşmak. 31

2256. Bölüm.. 31

Kin ve Düşmanlığın Kaldırılmasında Tokalaşmanın Rolü. 31

2257. Bölüm.. 31

Tokalaşmanın Günahları Yok Etmedeki Rolü. 31

2258. Bölüm.. 31

Kadınla Tokalaşmaktan Sakınmak. 31

2259. Bölüm.. 32

Düşmanla Tokalaşmaya Teşvik. 32

2260. Bölüm.. 34

Barış (1). 34

2261. Bölüm.. 34

İmam Hasan’ın (a.s) Barışı 34

2262. Bölüm.. 37

Barış (2). 37

2263. Bölüm.. 38

Barış İçin Yalan Söylemenin Caiz Oluşu. 38

2264. Bölüm.. 38

Caiz Olmayan Barış. 38

2265. Bölüm.. 40

Namaz. 40

2266. Bölüm.. 40

Namaz Resulullah’ın (s.a.a) Göz Nurudur. 40

2267. Bölüm.. 41

Namaz Takva Sahiplerinin (Allah’a) Yakınlaşma Sebebidir. 41

2268. Bölüm.. 41

Namaz Taktir Edilen En Hayırlı Tekliftir. 41

2269. Bölüm.. 42

Allah’ı Tanıdıktan Sonra Namaz En Üstün Ameldir. 42

2270. Bölüm.. 42

Namaz Dinin Direğidir. 42

2271. Bölüm.. 43

Namaz Fuhuş ve Kötülükten Sakındırır. 43

2272. Bölüm.. 43

Namaz Kendinden Önceki Günahları Örter. 43

2273. Bölüm.. 45

Kıyamet Günü Sorulan İlk Şey Namazdır. 45

2274. Bölüm.. 46

Namazın Hikmeti 46

2275. Bölüm.. 47

Namaz Kılan Kimsenin Fazileti 47

2276. Bölüm.. 48

Namazın Şartları 48

2277. Bölüm.. 49

Namazın Adabı 49

2278. Bölüm.. 49

Namazda Huşu. 49

2279. Bölüm.. 50

Huşu İçinde Olmanın Anlamı 50

2280. Bölüm.. 51

Peygamber’in (s.a.a) Namazda Huşu İçinde Oluşu. 51

2281. Bölüm.. 51

İmam Ali’nin (a.s) Namazda Huşu İçinde Oluşu. 51

2282. Bölüm.. 52

Resulullah’ın (s.a.a) Kızı Fatıma’nın Huşu İçinde Oluşu. 52

2283. Bölüm.. 52

İmam Hasan’ın (a.s) Huşu İçinde Oluşu. 52

2284. Bölüm.. 53

İmam Seccad’ın (a.s) Huşu İçinde Oluşu. 53

2285. Bölüm.. 54

İmam Bakır ve İmam Sadık’ın (a.s) Huşu İçinde Oluşu. 54

2286. Bölüm.. 54

Huşuya Engel Olan Şeyler. 54

2287. Bölüm.. 55

Namazın Kabul Edilme Şartları 55

2288. Bölüm.. 56

Namazın Makbul Oluşunun Engelleri 56

2289. Bölüm.. 56

Namazı Makbul Olmayan Kimse. 56

2290. Bölüm.. 57

Namazın Kabul Edilişinde Kalb Huzurunun Rolü. 57

2291. Bölüm.. 57

Allah’ın Kendisine Teveccüh Edene Teveccüh Etmesi 57

2292. Bölüm.. 58

Namazda Tedebbür Etmenin Fazileti 58

2293. Bölüm.. 58

Dünyadan Uzak Bir Kalple Namaz Kılan Kimsenin Sevabı 58

2294. Bölüm.. 59

Vedalaşır Gibi Namaz Kılmayı Emretmek. 59

2295. Bölüm.. 59

Namazı Yüzüne Vurulan. 59

2296. Bölüm.. 60

Namazı Olmayan Kimse. 60

2297. Bölüm.. 61

Mümin Olmadığı Halde Namaz Kılan Kimse. 61

2298. Bölüm.. 61

Namazın Te’vili 61

2299. Bölüm.. 63

Kapsamlı Namaz Adabı 63

2300. Bölüm.. 64

Namazda Gevşek Davranmaktan Sakınmak. 64

2301. Bölüm.. 65

Namazın Vakitlerini Gözetmek. 65

2302. Bölüm.. 66

Namazı İlk Vaktinde Kılmaya Teşvik. 66

2303. Bölüm.. 67

Namazı Terkeden Kimse ve Küfür. 67

2304. Bölüm.. 68

Namazı Zayi Etmekten Sakındırmak. 68

2305. Bölüm.. 69

Namazı Hafife Almayın. 69

2306. Bölüm.. 70

Namazda Sağa Sola Bakmaktan Sakındırmak. 70

2307. Bölüm.. 70

Hırsızın Namazı 70

2308. Bölüm.. 71

Namazı Kısa Tutmak. 71

2309. Bölüm.. 73

Cemaat Namazı 73

2310. Bölüm.. 75

Cemaat İmamının Riayet Etmesi Gereken Şey ve İmamete En Layık Olan Kimse. 75

2311. Bölüm.. 78

Gece Namazının Fazileti 78

2312. Bölüm.. 80

Allah’ın Gece Yarısı Namaz Kılan Kimseyle Övünmesi 80

2313. Bölüm.. 81

Gece Namazının Sevabı 81

2314. Bölüm.. 82

Gece Namaz İçin Kalkmanın Sonuçları 82

2315. Bölüm.. 83

Gece Namazından Mahrum Olmanın Sebepleri (1). 83

2316. Bölüm.. 83

Gece Namazından Mahrum Olmanın Sebepleri (2). 83

2317. Bölüm.. 84

Gece Namazına Niyetlendiği Halde Uyuyan Kimsenin Sevabı 84

2318. Bölüm.. 84

Gece Namazı Kılmaya Hazırlanan Kimsenin Sevabı 84

2319. Bölüm.. 84

Kulun Sorguya Çekildiği Namaz. 84

2320. Bölüm.. 86

Cuma Namazı 86

2321. Bölüm.. 87

Hutbelerini Dinlemenin Adabı 87

2322. Bölüm.. 89

Peygambere (s.a.a) Selam Göndermek. 89

2323. Bölüm.. 89

Peygambere Selam Göndermenin Keyfiyeti 89

2324. Bölüm.. 90

Salatın (Selamın) Anlamı 90

2325. Bölüm.. 92

Susmak. 92

2326. Bölüm.. 92

Suskunluğun Meyveleri 92

2327. Bölüm.. 94

Övülmüş Suskunluk. 94

2328. Bölüm.. 97

Her Sanatçının İhtiyacı 97

2329. Bölüm.. 97

Gece Sabaha Kadar Çalışmayı Kınama. 97

2330. Bölüm.. 99

Musibetlerin Bölüştürülmesi 99

2331. Bölüm.. 99

Musibetlerin Ecri 99

2332. Bölüm.. 99

Musibetlerin En Şiddetlisi 99

2333. Bölüm.. 100

Büyük Musibet 100

2334. Bölüm.. 100

Musibet Esnasında İstirca Etmek. 100

2335. Bölüm.. 101

İstircada Bulunmanın Anlamı 101

2336. Bölüm.. 101

Evladın Ölüm Musibeti 101

2337. Bölüm.. 102

Musibet Gören Kimsenin Takınması Gereken Adab. 102

2338. Bölüm.. 102

Musibetlerde Ehl-i Beyt’in (a.s) Metodu. 102

2339. Bölüm.. 103

Müminin Ölümüne Ağlamak. 103

2340. Bölüm.. 103

Ölü İçin bağırıp çağırmak. 103

2341. Bölüm.. 104

Lanetlenmiş Sesler. 104

2342. Bölüm.. 104

Övülmüş Ağıt 104

2343. Bölüm.. 105

Musibeti Gizlemek. 105

2344. Bölüm.. 105

Musibeti Kolaylaştıran Şey. 105

2345. Bölüm.. 106

Musibetleri Büyüten Şey. 106

2346. Bölüm.. 106

Musibeti Unutmak. 106

2347. Bölüm.. 107

Başkalarının Musibetine Sevinmek. 107

2348. Bölüm.. 109

Sesini Yükseltmekten Sakınmak. 109

2349. Bölüm.. 111

Sufi-Derviş. 111

2350. Bölüm.. 113

Orucun Farz Oluşu. 113

2351. Bölüm.. 113

Orucun Fazileti 113

2352. Bölüm.. 113

Orucun Farz Kılınışının Hikmeti 113

2353. Bölüm.. 115

Oruç Kalkandır. 115

2354. Bölüm.. 115

Oruç Bedenin Zekatıdır. 115

2355. Bölüm.. 115

Oruçlu Kimsenin Fazileti 115

2356. Bölüm.. 116

Faydasız Oruç. 116

2357. Bölüm.. 117

Müstehap Oruç Tutmaya Teşvik. 117

2358. Bölüm.. 117

Kalbin Orucu. 117

2359. Bölüm.. 118

Orucun Adabı 118

2360. Bölüm.. 119

Sıcak Havada Oruç Tutmanın Fazileti 119

2361. Bölüm.. 120

Kışın Oruç Tutmanın Fazileti 120

2362. Bölüm.. 120

Her Ayda Üç Gün Oruç Tutmaya Teşvik. 120

2363. Bölüm.. 121

Orucun Mirası 121

2364. Bölüm.. 124

Gülmek ve Tebessüm.. 124

2365. Bölüm.. 125

Çok Gülmeyi Kınamak. 125

2366. Bölüm.. 125

Gülmesine Şaşılması Gereken Kimse. 125

2367. Bölüm.. 126

Yersiz Gülme. 126

2368. Bölüm.. 126

Komik Söz. 126

2369. Bölüm.. 127

2370. Bölüm.. 129

Dövünmek. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

2371. Bölüm.. 131

İslam’da Zarar Görme veya Zarar Verme Yoktur (1). 131

2372. Bölüm.. 134

Mecburiyet-Çaresizlik. 134

2373. Bölüm.. 137

Mustaz’afların Fazileti 137

2374. Bölüm.. 137

Mustaz’afların Toplumdaki Rolü. 137

2375. Bölüm.. 138

Mustaz’afların Devleti 138

2376. Bölüm.. 138

Manevi Zayıf Bırakılmışlık (Mustazaflık). 138

2377. Bölüm.. 139

Mustaz’af Sayılmayan Kimse. 139

2378. Bölüm.. 142

Dalalet-Sapıklık. 142

2379. Bölüm.. 142

Sapıklar. 142

2380. Bölüm.. 143

Sapıklığın Sebepleri 143

2381. Bölüm.. 145

Saptırıcılar. 145

2382. Bölüm.. 146

Apaçık Delalet 146

2383. Bölüm.. 147

Delaletin Çeşitleri 147

2384. Bölüm.. 148

En Düşük Dalalet 148

2385. Bölüm.. 148

Sapıklığın Erkanını Yok Eden Şeyler. 148

2386. Bölüm.. 150

Kefalet-Garanti 150

2387. Bölüm.. 150

Kefil Olma ve Garanti Vermeyi Kınama. 150

2388. Bölüm.. 151

Emanetin Garantisi Yoktur. 151

2389. Bölüm.. 153

Misafirlik. 153

2390. Bölüm.. 153

Yemek Yedirilen Evin Bereketi 153

2391. Bölüm.. 153

İçine Misafirin Girmediği Evi Kınama. 153

2392. Bölüm.. 154

En Kötü Yemek. 154

2393. Bölüm.. 154

Ziyafete Layık Kimse. 154

2394. Bölüm.. 154

Müminin Davetini Kabul Etmeye Teşvik. 154

2395. Bölüm.. 155

Fasık Kimsenin Davetini Kabul Etmekten Sakınmak. 155

 

2396. Bölüm.. 155

Misafire İkram Edilen Yemeği Az Görmekten Sakınmak. 155

2397. Bölüm.. 155

Misafirler İçin Zahmete Düşmek. 155

2398. Bölüm.. 157

Misafirliğin Adabı 157

2399. Bölüm.. 157

Misafirlerin Adabı 157

2400. Bölüm.. 157

Ziyafet ve Velimenin Sınırı 157

2401. Bölüm.. 158

Velime Verilmesi Gereken Yerler. 158

2402. Bölüm.. 158

Ruhların Azığı 158

2403. Bölüm.. 161

Tıp. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

2404. Bölüm.. 161

İnsanı Tabibe Müracaattan Müstağni Kılan Şey. 161

2505. Bölüm.. 161

Cahil Tabibin Kefil Oluşu. 161

2406. Bölüm.. 162

Tabibden Daha Hekim Kimse. 162

2407. Bölüm.. 162

Nefis Tabibi 162

2408. Bölüm.. 162

Tıp İlmi (Çeşitli). 162

2409. Bölüm.. 165

Aç İnsanı Yedirmenin Fazileti 165

2420. Bölüm.. 166

Yoksulları Yedirmeyen Kimsenin Cezası 166

2411. Bölüm.. 168

Tuğyan-İsyan. 168

2412. Bölüm.. 168

Tağut 168

2413. Bölüm.. 171

Boşanmayı Kınama. 171

2414. Bölüm.. 172

Üç Defa Boşamanın Hikmeti 172

2415. Bölüm.. 175

Tamah ve Hırsı Kınama. 175

2416. Bölüm.. 176

Tamahtan Sakındırmak. 176

2417. Bölüm.. 177

Tamah ve Kölelik. 177

2418. Bölüm.. 177

Tamah ve Zillet 177

2419. Bölüm.. 178

Tamah ve Aklın Aldanması 178

2420. Bölüm.. 178

Tamah ve Sakınma. 178

2421. Bölüm.. 179

Tamahın Dalları 179

2422. Bölüm.. 179

Övülmüş Tamah. 179

2423. Bölüm.. 181

Taharet (Abdest-Gusül-Teyemmüm). 181

2424. Bölüm.. 181

Temiz Kılıcılar. 181

2425. Bölüm.. 182

Manevi Temizlik. 182

s. 184

2426. Bölüm.. 185

Allah’a İtaat ve Etkileri 185

2427. Bölüm.. 187

Allah’ın Emrettiği Her Şey Güzeldir. 187

2428. Bölüm.. 188

Allah’a İsyan ve Şeytana İtaat 188

2429. Bölüm.. 188

Resule ve Emir Sahibine İtaat 188

2430. Bölüm.. 189

En Üstün İtaat 189

2431. Bölüm.. 189

İtaate Layık Olan Kimseler. 189

2432. Bölüm.. 190

İtaate Layık Olmayan Kimseler. 190

2433. Bölüm.. 191

İtaat (Çeşitli). 191

2434. Bölüm.. 193

Güzel Koku. 193

2435. Bölüm.. 194

Kadınların Güzel Kokusu. 194

2436. Bölüm.. 196

Uğursuz Saymak. 196

2437. Bölüm.. 197

Uğursuzluk. 197

2438. Bölüm.. 199

Tinet-Tabiat 199

2439. Bölüm.. 202

Zafer. 202

2440. Bölüm.. 202

Zafer Sayılmayan Şey. 202

2441. Bölüm.. 203

Büyük ve Aşağılık İnsanların Zafer Özellikleri 203

2442. Bölüm.. 205

Tırnakları Kısaltmak. 205

2443. Bölüm.. 205

Kadınları Tırnak Uzatmaya Teşvik Etmek. 205

2444. Bölüm.. 205

Tırnakların Haramdan. 205

s. 206

2445. Bölüm.. 207

Zulümden Sakınmak (1). 207

2446. Bölüm.. 208

Zulümden Sakınmak (2). 208

2447. Bölüm.. 209

Zulüm ve Helak. 209

2448. Bölüm.. 210

Zulüm ve Kıyamet Zulmetleri 210

2449. Bölüm.. 211

Mekke’de Zulümden Sakındırmak. 211

2450. Bölüm.. 211

İman ve Zulüm.. 211

2451. Bölüm.. 211

Zulmün Çeşitleri 211

2452. Bölüm.. 212

Hesabı sorulacak zulüm.. 212

2453. Bölüm.. 213

Zulmün En Çirkini 213

2454. Bölüm.. 213

Zulümlerin En Şiddetlisi 213

2455. Bölüm.. 214

İnsanların En Zalimi 214

2456. Bölüm.. 215

İnsanın Zulmetmek İsteyince Yapması Gereken Şey. 215

2457. Bölüm.. 215

Zalime Mühlet Vermek. 215

2458. Bölüm.. 216

Zalim ve Allah’ın Zikri 216

2459. Bölüm.. 217

Zalimin Pişmanlığı 217

2460. Bölüm.. 217

Zalimin Nişaneleri 217

2461. Bölüm.. 217

Zalimden Zalim Vesilesiyle İntikam Almak. 217

2462. Bölüm.. 218

İlahi İntikamdan Hoşnut Olmak. 218

2463. Bölüm.. 218

Zalimden İntikam Almak. 218

2464. Bölüm.. 219

Zalim insan kendisine Zarar Mazluma ise Fayda Verir. 219

2465. Bölüm.. 219

Zalime Yardımdan Sakındırmak (1). 219

2466. Bölüm.. 220

Zalime Yardımdan Sakındırmak (2). 220

2467. Bölüm.. 221

Mazluma Yardımcı Olmaya Teşvik (1). 221

2468. Bölüm.. 222

Mazluma Yardımcı Olmaya Teşvik (2). 222

2469. Bölüm.. 223

Mazlumun Bedduasından Sakındırmak. 223

2470. Bölüm.. 224

İnsanın Kendine Zulmetmesi 224

2471. Bölüm.. 225

Zulüm (Çeşitli). 225

2472. Bölüm.. 228

Zan ve Akıl 228

2473. Bölüm.. 228

Müminin İşlerini Hayra Yorumlamak Gerekir. 228

2474. Bölüm.. 229

Güzel Zanda Bulunmanın Fazileti 229

2475. Bölüm.. 229

Güzel Zannın Sebepleri 229

2476. Bölüm.. 230

Kötü Zanda Bulunmaktan Sakındırmak (1). 230

2477. Bölüm.. 230

Kötü Zanda Bulunmaktan Sakındırmak (2). 230

2478. Bölüm.. 231

Hiç Birine Hayırlı Zanda Bulunmaya Kimse. 231

2479. Bölüm.. 232

İnsanların Kötü Zanda Bulunmasına Sebep Olacak Şeylerden Sakınmanın Gereği 232

2480. Bölüm.. 232

Kötü Zanda Bulunmanın Etkileri 232

2481. Bölüm.. 233

Kötü zanda bulunmanın Caiz Olduğu Hususlar. 233

2482. Bölüm.. 234

Allah’a Güzel Zanda Bulunmak. 234

2483. Bölüm.. 235

Allah’a Güzel Zanda Bulunmanın Anlamı 235

2484. Bölüm.. 236

Zan (Çeşitli). 236

2485. Bölüm.. 240

İbadet 240

2586. Bölüm.. 240

İbadetin Hikmetleri 240

2487. Bölüm.. 241

Kendini İbadete Vakfetmek. 241

2488. Bölüm.. 241

İbadetin Tefsiri 241

2489. Bölüm.. 242

Kulluğun Hakikati 242

2490. Bölüm.. 242

Tekamülde İnsanın Rolü. 242

2491. Bölüm.. 243

İbadette Derinleşmenin Rolü. 243

2492. Bölüm.. 243

İbadette Yakinin Rolü. 243

2493. Bölüm.. 244

İbadetin Adabı 244

2494. Bölüm.. 245

İbadetin Çeşitleri 245

2495. Bölüm.. 246

İbadet Edenlerin Çeşitleri 246

2496. Bölüm.. 247

Allah’tan Başkasına İbadet 247

2497. Bölüm.. 248

En Üstün İbadet 248

2498. Bölüm.. 250

İnsanların En Abit Olanı 250

2499. Bölüm.. 250

Kötü Kullar. 250

2500. Bölüm.. 251

Makbul Olmayan İbadet 251

2501. Bölüm.. 252

İbadette Sevinç İçinde Olmak. 252

2502. Bölüm.. 252

Allah’a İbadet Hususunda Kusur Etmek. 252

2503. Bölüm.. 254

İbadette İhlasın Sevabı 254

2504. Bölüm.. 254

İbadetten Lezzet Almanın Engelleri 254

2505. Bölüm.. 255

İbadeti Terketmek. 255

2506. Bölüm.. 255

Bütün İnsanlar Allah’ın Kuludur. 255

2507. Bölüm.. 255

İbadet (Çeşitli). 255

2508. Bölüm.. 258

İbretlerden Öğüt Almak. 258

2509. Bölüm.. 259

İbretlerin Uyarıcılığı 259

2510. Bölüm.. 259

İbret Alma Sebepleri 259

2511. Bölüm.. 262

İbretlerin Çokluğu ve İbret Almanın Azlığı 262

2512. Bölüm.. 263

İbret Almanın Faydası 263

2513. Bölüm.. 266

Kendini Beğenmek. 266

2514. Bölüm.. 267

Kendini Beğenmişlik Aklın Afetidir. 267

2515. Bölüm.. 267

Kendini Beğenmek Ahmaklıktır. 267

2516. Bölüm.. 268

Kendini Beğenmişlik İnsanı Helak Eder. 268

2517. Bölüm.. 269

Kendini Beğenmişlik ve İlerlememek. 269

2518. Bölüm.. 269

Seni Rahatsız Eden Günah Seni Kendini Beğenmişliğe Sevk Eden İyilikten Daha İyidir. 269

2519. Bölüm.. 270

Kendini Beğenmekten Sakındırmak. 270

2520. Bölüm.. 271

Ben, Ben!!. 271

2521. Bölüm.. 271

Nefsin İyiliklerini Az Görmeye Teşvik. 271

2522. Bölüm.. 272

Nefsin İyiliğini Çok Görmekten Sakınmak. 272

2523. Bölüm.. 272

Hayırlı İşi Büyük Gördüğünden Dolayı Terketmekten Sakınmak. 272

2524. Bölüm.. 273

Kendini Beğenmişliğin Dereceleri 273

2525. Bölüm.. 273

Kendini Beğenmişlik ve İbadetin Fesadı 273

2526. Bölüm.. 274

Kendini Beğenmişliğin Tedavisi 274

2527. Bölüm.. 275

Kendini Beğenmişlik (Çeşitli). 275

2528. Bölüm.. 277

Şaşılması Gereken Şey. 277

2529. Bölüm.. 278

Tam Bir İlginçlik. 278

2530. Bölüm.. 279

En İlginç Şey. 279

2531. Bölüm.. 279

İnsanın İlginçlikleri 279

2532. Bölüm.. 282

Acizlik ve Aciz Kimse. 282

2533. Bölüm.. 283

İnsanların En Acizi