HİDAYET ÖNDERLERİ 3
HZ.FATIMA (AS)

HİDAYET ÖNDERLERİ

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla

1. BÖLÜM

BİRKAÇ SATIRDA Hz. fatıma (A.s)

hz. fatıma'nın (a.s) şahsiyetinden izlenimler

Kur'ân Ayetlerinde Fatıma (a.s)

1- Risalet Kevseri Hz. Zehra (a.s)

2- İnsân Suresi'nde Hz. Zehra (a.s)

3- Tathir Ayeti'nde Hz. Zehra (a.s)

4- Zehra (a.s) Sevgisi Peygamberliğin Ücretidir

5- Mübahele (Lânetleşme) Ayeti'nde Hz. Zehra (a.s)

Seyyidü'l-Mürselin (s.a.a) Yanında Hz. Zehra (a.s)

Ehl-i Beyt İmamları (a.s), Sahabeler ve Tarihçiler Nazarında Fatıma (a.s)

Hz. fatıma'nın (a.s) KİŞİLİğinden görünümler

1- İlmi

2- Yüksek Ahlâkı

3- Cömertliği ve Başkalarını Kendine Tercih etmesi

4- İmanı ve Allah'a Sunduğu Kulluğu

5- Acıma Duygusu ve Şefkati

6- Kesintisiz Cihadı

2. BÖLÜM

hz. fatıma'nın (a.s) doğumu

1- "Fatıma'nın Anası" Hz. Hatice'nin Kişiliği

Ticarî Faaliyetleri

2 Hz. Peygamber'in (s.a.a) Hatice ile Evlenmesi

Hz. Peygamber'in (s.a.a) Nezdinde Hatice'nin (r.a) Yeri

HİDAYET ÖNDERLERİ

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla

1. BÖLÜM

BİRKAÇ SATIRDA Hz. fatıma (A.s)

hz. fatıma'nın (a.s) şahsiyetinden izlenimler

Kur'ân Ayetlerinde Fatıma (a.s)

1- Risalet Kevseri Hz. Zehra (a.s)

2- İnsân Suresi'nde Hz. Zehra (a.s)

3- Tathir Ayeti'nde Hz. Zehra (a.s)

4- Zehra (a.s) Sevgisi Peygamberliğin Ücretidir

5- Mübahele (Lânetleşme) Ayeti'nde Hz. Zehra (a.s)

Seyyidü'l-Mürselin (s.a.a) Yanında Hz. Zehra (a.s)

Ehl-i Beyt İmamları (a.s), Sahabeler ve Tarihçiler Nazarında Fatıma (a.s)

Hz. fatıma'nın (a.s) KİŞİLİğinden görünümler

1- İlmi

2- Yüksek Ahlâkı

3- Cömertliği ve Başkalarını Kendine Tercih etmesi

4- İmanı ve Allah'a Sunduğu Kulluğu

5- Acıma Duygusu ve Şefkati

6- Kesintisiz Cihadı

2. BÖLÜM

hz. fatıma'nın (a.s) doğumu

1- "Fatıma'nın Anası" Hz. Hatice'nin Kişiliği

Ticarî Faaliyetleri

2 Hz. Peygamber'in (s.a.a) Hatice ile Evlenmesi

Hz. Peygamber'in (s.a.a) Nezdinde Hatice'nin (r.a) Yeri

4-Hatice'nin (a.s) Fatıma (a.s) ile Kurduğu Ünsiyet

5- Fatıma'nın Doğumu

6- Doğum Tarihi

hz. fatıma'nın hayatının aşamaları

hz. fatıma (a.s), babası resulullah'ın (s.a.a) yanında

Fatıma'nın (a.s) Çocukluk Dönemi

1) Ebu Talib (a.s) Vadisinde Fatıma (a.s)

2) Hz. Hatice'nin Vefatı ve Hüzün Yılı

3) Sınanan Fatıma

Fatıma'nın Kocasının Evine Gidinceye Kadar Babasıyla Beraber Kaldığı Dönem

1) Medine'ye Hicret Etmesi

2- Fatıma (a.s) İle Evlenmek İsteyenlerin Girişimleri

3) Ali (a.s) Fatıma'yı (a.s) İstiyor

4- Ali ve Fatıma'nın Evlenmelerinin Gökten Emredilmiş Olması

5- Nikâh Akdi

6- Fatıma'nın (a.s) Mihri ve Çeyizi

7- Zifaf Öncesi Hazırlıklar ve Düğün Yemeği (Velîme)

8) Zifaf Gecesi Töreni

9) Hz. Peygamber'in (s.a.a), Düğün Gecesinin Sabahında Hz. Fatıma'yı (a.s) Ziyaret Etmesi

10) Evlilik Tarihi

Hz. Zehra'nın Ali İle Evlenmesinin Ayrıcalıkları

Evlilikten Hz. Peygamber'in (s.a.a) Vefatına Kadar

1- Hz. Zehra (a.s) Koca Evinde

a- Ev İşlerinin ve Meşakkatli Hayatın İdaresi

b- İmam Ali'ye (a.s) İyi Bir Eş Oluşu

c- Anne Rolünde Fatıma (a.s)

2- Devletin temellerini atan Hz. Peygamber'in (s.a.a) yanı başında Zehra (a.s)

a- Mekke Fethinden Önce Zehra (a.s)

b- Mekke Fethinde Hz. Zehra (a.s)

c- Veda Haccı ve Son günler

4-Hatice'nin (a.s) Fatıma (a.s) ile Kurduğu Ünsiyet

5- Fatıma'nın Doğumu

6- Doğum Tarihi

hz. fatıma'nın hayatının aşamaları

hz. fatıma (a.s), babası resulullah'ın (s.a.a) yanında

Fatıma'nın (a.s) Çocukluk Dönemi

1) Ebu Talib (a.s) Vadisinde Fatıma (a.s)

2) Hz. Hatice'nin Vefatı ve Hüzün Yılı

3) Sınanan Fatıma

Fatıma'nın Kocasının Evine Gidinceye Kadar Babasıyla Beraber Kaldığı Dönem

1) Medine'ye Hicret Etmesi

2- Fatıma (a.s) İle Evlenmek İsteyenlerin Girişimleri

3) Ali (a.s) Fatıma'yı (a.s) İstiyor

4- Ali ve Fatıma'nın Evlenmelerinin Gökten Emredilmiş Olması

5- Nikâh Akdi

6- Fatıma'nın (a.s) Mihri ve Çeyizi

7- Zifaf Öncesi Hazırlıklar ve Düğün Yemeği (Velîme)

8) Zifaf Gecesi Töreni

9) Hz. Peygamber'in (s.a.a), Düğün Gecesinin Sabahında Hz. Fatıma'yı (a.s) Ziyaret Etmesi

10) Evlilik Tarihi

Hz. Zehra'nın Ali İle Evlenmesinin Ayrıcalıkları

Evlilikten Hz. Peygamber'in (s.a.a) Vefatına Kadar

1- Hz. Zehra (a.s) Koca Evinde

a- Ev İşlerinin ve Meşakkatli Hayatın İdaresi

b- İmam Ali'ye (a.s) İyi Bir Eş Oluşu

c- Anne Rolünde Fatıma (a.s)

2- Devletin temellerini atan Hz. Peygamber'in (s.a.a) yanı başında Zehra (a.s)

a- Mekke Fethinden Önce Zehra (a.s)

b- Mekke Fethinde Hz. Zehra (a.s)

c- Veda Haccı ve Son günler

d- Veda Saatinde Resulullah'ın (s.a.a) Vasiyetleri

3. BÖLÜM

babasından sonra fatıma (a.s)

1- Sakife Olayı

2- Sakife'nin Sonuçları

Hâkim Grubun Seçenekleri

Birinci Seçenek: İmam Ali'yi (a.s) Malî Bakımdan Güçsüzleştirmek

İkinci Seçenek: İmam'ın (a.s) Muhalefetine Karşı Koymak

Muhalefetin Öncüleri Olarak Âl-i Muhammed'e Karşı Atılan Diğer Pratik Adımlar

3- Hz. Peygamber (s.a.a) ve Fatıma (a.s) Arasında Fedek

4- Fedek'in Gasp Edilmesi

5- Hz. Zehra'nın (a.s) Mescid-i Nebevî'de Yaptığı Konuşma

Fatıma'nın (a.s) Konuşmasına Halife'nin Gösterdiği Tepki

Ümmü Seleme'nin, Fatıma'nın (a.s) Hakkını Savunması

Hz. Fatıma'nın, Hz. Ali'ye Şikâyette Bulunması

6- İlişkileri Kesme İlânı

Fedek'in Sembolik ve Siyasal Anlamı

d- Veda Saatinde Resulullah'ın (s.a.a) Vasiyetleri

3. BÖLÜM

babasından sonra fatıma (a.s)

1- Sakife Olayı

2- Sakife'nin Sonuçları

Hâkim Grubun Seçenekleri

Birinci Seçenek: İmam Ali'yi (a.s) Malî Bakımdan Güçsüzleştirmek

İkinci Seçenek: İmam'ın (a.s) Muhalefetine Karşı Koymak

Muhalefetin Öncüleri Olarak Âl-i Muhammed'e Karşı Atılan Diğer Pratik Adımlar

3- Hz. Peygamber (s.a.a) ve Fatıma (a.s) Arasında Fedek

4- Fedek'in Gasp Edilmesi

5- Hz. Zehra'nın (a.s) Mescid-i Nebevî'de Yaptığı Konuşma

Fatıma'nın (a.s) Konuşmasına Halife'nin Gösterdiği Tepki

Ümmü Seleme'nin, Fatıma'nın (a.s) Hakkını Savunması

Hz. Fatıma'nın, Hz. Ali'ye Şikâyette Bulunması

6- İlişkileri Kesme İlânı

Fedek'in Sembolik ve Siyasal Anlamı

7- Yeni Durum Karşısında İmam Ali'nin (a.s) Alternatifleri

Barışçı Karşı Duruş ve Hz. Zehra'nın (a.s) Rolü

8- Hz. Fatıma'nın (a.s) Evine Saldırı

9- Hz. Zehra (a.s) İle Yüzleşme

İmamlık Hakkı ve Ehl-i Beyt'e Yapılan Zulümler İle İlgili Sözleri

10- Son Günlerinde Fatıma (a.s)

HZ. FATIMA'NIN (a.s) HASTALIĞI VE ŞEHİT OLMASI

1- Hasta Yatağında Fatıma (a.s)

2- Medineli Kadınların Fatıma Efendimizi (a.s) Ziyaret Etmeleri

3- Hz. Fatıma'nın (a.s) Yaptığı İkinci Konuşma

4- Ebubekir ve Ömer B. Hattab'ın Hz. Fatıma'yı (a.s) Ziyaret Etmeleri

5- Ahiret Yolculuğundan Önceki Son Saatleri

6- Hz. Zehra'nın (a.s) İmam Ali'ye (a.s) Vasiyeti

7- İslâm'da İlk Tabut Uygulaması

8- Ömrünün Son Anları

9- Cenaze İşlemleri ve Defin Merasimi

10- İmam Ali'nin (a.s) Hz. Zehra'ya (a.s) Ağıtı

11- Cenazeyi Mezardan Çıkarma Girişimi

12- Hz. Fatıma'nın (a.s) Şahadet Tarihi

Hz. Fatıma'NIN (a.s) İLMÎ MİRASI

Fatıma Mushafı

Fatıma Müsnedi'nden Seçme Örnekler

a) İlme ve Sünnetin Tedvinine Verdiği Önem

b) Ehl-i Beyt'i Tanıtması

7- Yeni Durum Karşısında İmam Ali'nin (a.s) Alternatifleri

Barışçı Karşı Duruş ve Hz. Zehra'nın (a.s) Rolü

8- Hz. Fatıma'nın (a.s) Evine Saldırı

9- Hz. Zehra (a.s) İle Yüzleşme

İmamlık Hakkı ve Ehl-i Beyt'e Yapılan Zulümler İle İlgili Sözleri

10- Son Günlerinde Fatıma (a.s)

HZ. FATIMA'NIN (a.s) HASTALIĞI VE ŞEHİT OLMASI

1- Hasta Yatağında Fatıma (a.s)

2- Medineli Kadınların Fatıma Efendimizi (a.s) Ziyaret Etmeleri

3- Hz. Fatıma'nın (a.s) Yaptığı İkinci Konuşma

4- Ebubekir ve Ömer B. Hattab'ın Hz. Fatıma'yı (a.s) Ziyaret Etmeleri

5- Ahiret Yolculuğundan Önceki Son Saatleri

6- Hz. Zehra'nın (a.s) İmam Ali'ye (a.s) Vasiyeti

7- İslâm'da İlk Tabut Uygulaması

8- Ömrünün Son Anları

9- Cenaze İşlemleri ve Defin Merasimi

10- İmam Ali'nin (a.s) Hz. Zehra'ya (a.s) Ağıtı

11- Cenazeyi Mezardan Çıkarma Girişimi

12- Hz. Fatıma'nın (a.s) Şahadet Tarihi

Hz. Fatıma'NIN (a.s) İLMÎ MİRASI

Fatıma Mushafı

Fatıma Müsnedi'nden Seçme Örnekler

a) İlme ve Sünnetin Tedvinine Verdiği Önem

b) Ehl-i Beyt'i Tanıtması

c) İslâm Şeriatının ve Felsefesinin Kaynakları

d) Ahlâk, Edep ve Davranış

e) Hüküm, Siyaset ve Tarih

Dualarından Örnekler

Fatımatü'z-Zehra'nın (a.s) Edebî Şahsiyeti

Hz. Fatıma'dan (a.s) Hadis Rivayet Eden Raviler ve Muhaddisler

c) İslâm Şeriatının ve Felsefesinin Kaynakları

d) Ahlâk, Edep ve Davranış

e) Hüküm, Siyaset ve Tarih

Dualarından Örnekler

Fatımatü'z-Zehra'nın (a.s) Edebî Şahsiyeti

Hz. Fatıma'dan (a.s) Hadis Rivayet Eden Raviler ve Muhaddisler