Gadir Sayfası

 

Kitaplar

 

Ana Sayfa

 

Kitabın Adı

Yazarı

 

1

Tuhef'ul Ukul (Akılların Hediyesi) 

El-Harrani

     744 Kb

2

Hidayet Önderleri – Hz. Muhammed (saa)  

Komisyon

217 Kb

3

Hidayet Önderleri - Hz. Ali       

Komisyon

218 Kb

4

HİDAYET ÖNDERLERİ – Hz. Fatıma (sa)   

Komisyon

197 Kb

5

Hz. Ali'den Hikmetli İnciler (Gurer'ül Hikem)     

Abdulvahid Amidi

534 Kb

6

Hz. Peygamber’in Hayatı, Fazileti, Siresi ve Sözleri

F. Altan

136 Kb 

7

İmam Ali’nin Hayatı, Fazileti, Siresi ve Sözleri

F.Altan

130 Kb 

8

Hz. Fatıma’nın Hayatı, Fazileti, Siresi ve Sözleri

F. Altan

102 Kb 

9

İmam Hasan'ın Barışı     

Râzî Âl-i Yâsîn

351 Kb 

10

Peygamberimizin Sünnetleri  

Tabatabai

188 Kb 

11

İslam'da Çocuk ve Terbiyesi

 İbrahim Emini

250 Kb 

12

Ehl-i Beyt Mektebinden Temel İnançlar

 Abdullah Turan

589 Kb 

13

Dr. Muhammed et-Tijani es-Simavi Külliyatı

 

8.57 Mb 

14

-- Nasıl Hidayete Kavuştum ?

 

 

15

-- Doğrularla Birlikte

 

 

16

-- Zikir Ehli'ne Sorun

 

 

17

-- Gerçek Ehl-i Sünnet,  Şia'dır

 

 

18

Peşaver Geceleri

Şirazi

642 Kb 

19

El-Müracaat (Şiilik-Sünnilik üzerine)

Şerafeddin el-Musevi

311 Kb 

20

Kerbela Şehitlerinin Ardından

 

108 Kb 

21

Ehl-i Beyt ve Ehl-i Sünnet Ekolleri

 Murtaza Askeri

496 Kb 

22

Oniki İmam’ın Yaşamı, fazileti, sözleri, şehadeti

 

891 Kb

23

Kerbela Olayı

Yard.Doc.Dr.Ali Yaman

354 Kb 

24

Nas ve İçtihad    

Abdulhüseyin Şerefuddin

390 Kb 

25

Ondört Masum’dan Gaybi Haberler   

 

208 Kb 

26

Ondört Masum  ile ilgili Hadis Rivayetler

 

192 Kb  

27

Peygamberin Gülümsemesi  

Mahmud NASIRİ

328 Kb  

28

Bilinmeyen Yönleriyle Ebu Bekir Bin Kuhafe   

Muhammed Hüseyin İPEK

359 Kb  

29

Bihar’ül Envar’dan İbretli Öyküler  (5 cilt)

Mahmud NASIRİ

970 Kb  

30

İslam’da Aile Düzeni  

Hüseyin ENSARİYAN   

546 Kb  

31

Aliyyen Veliyyullah 

Abdülhalim el-Gızzi

249 Kb  

32

Kuran ve Akıl Çerçevesinde İmam Ali’nin Velayeti

Muhammed Cevvad Mugniye

239 Kb  

33

Müminlerin Emiri Hz. Ali 

Abdülbaki Gölpınarlı

235 Kb  

34

Gerçeğe Giden Yol  

Mehdi Aksu

595 Kb  

35

EHL-İ BEYT AHLAKI  

Hüseyin b. Ali El-Behrani

177 Kb  

36

Fatıma (as)’ya Ağıt   

Seyyid Mehdi Şücai

125 Kb  

37

Bir Demet Gül 

Kemal Fakih İmani

182 Kb  

38

 Alevilik Vasat Ümmetin Yolu 

Ali İrfan

101 Kb  

39

 Hz. Muhammed

 Tolstoy

1.38 Mb  

40

Adalet Güneşi Hz. Mehdi (Af)

İbrahim EMİNİ

572 Kb  

41

Yaşayış dini islam

Seyyid Ali Muhakkık

548 Kb  

42

Bilinmeyen Simasıyla Hz. Ali

Murtaza Mutahhari

444 Kb 

43

İmam Cafer Sadık (a.s) ve Fikrî Akımlar

Seyyid Ali Hüseyni

428 Kb  

44

Kerbela'da Peygamberin Atı 

Seyyid Mehdi ŞÜCAİ

432 Kb 

45

Kurtuluş Çağrısı 

Hüseyin BEHRANİ

147 Kb 

46

İnsan-ı Kâmil  

Murtaza Mutahhari

297 Kb 

48

Hz. Hüseyin (AS) 1 

 

33 Kb 

47

İslam Tarihi  

 

128 Kb 

48

Aleviden Gerçek Öyküler 4 cilt  

Ali İrfan

3.52 Mb 

49

Hz. Fatıman’nın Faziletleri  

 

76 Kb  

50

Kümeyl Duasının Şerhi   

Üstat Hüseyin Ensariyan

375 Kb  

51

El-Hasais (Peygamber’in Dilinden Hz. Ali)  

En-Nisai

372 Kb  

52 Şeyh Edip Rahbay’ın Anıları Enis Emir  
53

 İslam Tarihinde Ehl-i Beyt ve Ashab yeni

 Enis Emir

 1.50 mb.pdf